www.krestanka.cz
V hodině fyziky 6. ročníku jsme využili aktivitu, jejímž cílem bylo zopakování, procvičení a ujasnění velikosti čtverce daného obsahu. S využitím interaktivní tabule si nejprve žáci zopakovali převody jednotek, poté ve dvojicích hledali správné dvojice převodových jednotek. Posledním úkolem bylo co nejpřesněji nakreslit čtverec s předem určeným obsahem.
Hodinu jsme ukončili sebehodnocením, při kterém žáci posoudili, jak se jim daří převádět jednotky délky i obsahu a odhadovat různé obsahy.
 

IKAP_Fyzika_166_2018_19

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.