www.krestanka.cz
Tématem hodiny v VII. A byla laboratorní úloha, a to určení těžiště těles pokusem. Společně jsme si pročetli pracovní postup, žáci se poté ve dvojicích domluvili na rozdělení práce (vystřihnutí 2 pravidelných útvarů a 1 nepravidelného, vyražení otvorů) a začali plnit zadaný úkol (vytvoření těžnic pomocí háčku a provázku, doplnění těžiště). Na konci hodiny zhodnotili svoji práci zápisem sebehodnocení do protokolu.
 

IKAP_Fyzika_243_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.