www.krestanka.cz

Školní družina a školní klub


Školní družina a školní klub jsou v provozu každý den od 6.00 do 7.40 a od 11.40 do 16.00. 
 
Do školní družiny jsou přednostně zařazováni žáci 1. a 2. ročníku do naplnění kapacity školní družiny (30 žáků na oddělení). Pobyt venku probíhá v případě příznivého počasí denně od 13.00 – 15.00 hodin. Hrají volné hry dle zájmu dětí nebo hry organizované. Při pobytu venku hrají sportovní, přírodovědné či výtvarné hry – např. malování na asfalt, sběr přírodnin pro následnou práci ve třídě. Družina využívá především vlastní prostory v přízemí školy a školní dvůr. Provoz školní družiny se řídí samostatně zpracovaným provozním řádem školní družiny. 
 
Do školního klubu se přijímají žáci 3. až 5. ročníku na pravidelnou denní docházku a žáci všech ročníků, kteří se přihlásí do zájmových kroužků. Žák 1. a 2. ročníku může být účastníkem, pokud není přijat k pravidelné denní docházce do školní družiny. Žáci do školního klubu docházejí před nebo po skončení vyučování. Školní klub realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.  Zájmová činnost je rozvíjena u dětí v zájmových kroužcích, jejichž pestrá nabídka je aktualizována každý rok podle zájmu. Dále školní klub zabezpečuje dohled nad žáky po skončení vyučování využitím otevřené nabídky spontánních činností a individuální práce žáků. Klub využívá vlastní prostory v přízemí školy a odborné učebny. Doba pobytu žáka ve školním klubu se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku nebo rozvrhem kroužků. Žák se zde řídí pokyny pedagoga, školním řádem a samostatně zpracovaným provozním řádem školního klubu. Veškeré zájmové kroužky jsou pro žáky zdarma.
 
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.