www.krestanka.cz

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369/3, 586 01 Jihlava

PROGRAM  -  zasedání školské rady - 2020
Školská rada probíhala průběžně on-line dle potřeb v březnu, dubnu a květnu 2020
 
 1. Schválení navrhovaného způsobu výuky v době nouzového stavu
 2. Seznámení rodičů se stávajícími podmínkami – Distanční výuka
 3. Dopis ředitelky školy – Vrácení finančních prostředků
 4. Dopis ředitelky školy Výuka na I. stupni (1. – 5. ročník a ST I, ST II) od 25. 5. 2020
 5. Dokument OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ KZŠ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 (dobrovolná účast ve výuce žáků 1. stupně od 25. 5. 2020)
 6. Dokument Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za II. pololetí školního roku 2019/2020
 7. Zápis do 1. tříd
 8. Dar Biskupství brněnského
 9. Dokument OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ KZŠ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 (dobrovolná účast ve výuce žáků ST a 2. stupně od 1. 6. a 8. 6. 2020)
 10. Diskuse – podněty a připomínky členů rady
Školská a pedagogická rada schválila všechny dokumenty školy.
 • Školská rada byla průběžně kontaktována a seznámena se způsobem výuky v době nouzového stavu; vždy panovala shoda a nebyly žádné připomínky; na základě zkušeností v průběhu distanční výuky se měnil a prohluboval způsob práce on-line se žáky;
 • dne 24. 4. 2020 byli přijati žáci do 1. tříd - 18 žáků do BT a 8 žáků do ST;
 • zřizovatel věnoval naší škole dar 100 000 Kč, který použijeme na rekonstrukci nové učebny;
 • k zápisu školské rady jsou přiděleny všechny dokumenty, které jsou zveřejněné na stránkách školy.
 
Předseda:___________________________________________________________________
Členové:____________________________________________________________________
Zapisovatelka a členka_________________________________________________________                            
Ředitelka školy:______________________________________________________________
 
V Jihlavě dne 27. 5. 2020
 
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.