www.krestanka.cz
V úvodu hodiny jsme si pustili videa, ve kterých se žáci dozvěděli zajímavosti o internetu. Například kdo, kdy a kde ho vytvořil, jak funguje, jak je rychlý apod. V další části hodiny žáci pomocí výukových materiálů vytvořili prezentaci s klíčovými pojmy, které si pak prakticky vyzkoušeli aplikovat.
 

IKAP_Informatika_575_2018_19

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.