www.krestanka.cz
V rámci projektu Učíme se ze života pro život jsme využili aktivizačního nástroje č. 2 -  Kam směřuji?
S žáky 8. ročníku jsme se společně zamýšleli nad profesním uplatněním každého z nich. Velkou výhodnou tohoto nástroje jsou konkrétní otázky cílené ke schopnostem a osobnosti jednotlivce.
Vyplňování pracovního listu probíhalo na základě vzájemné řízené diskuse, s vysvětlením jednotlivých tematických celků (především pro žáky se SVP). Oceňuji aktivní práci zúčastněných, jejich sdílení s ostatními a vzájemnou podporu.
Aktivizační nástroj se dá využít i v dalších hodinách, kdy lze dále pracovat s odpověďmi jednotlivých účastníků. Motivovat je, rozvíjet a podporovat u nich osobnostní předpoklady, schopnosti a dovednosti. 
 
 

IKAP_Vv_2_2018_19

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.