www.krestanka.cz
V rámci projektu Učíme se života pro život, byla realizována hodina v 9. A. Výběr aktivizačního nástroje Zamyšlení nad profesní orientací, je v tomto ročníku aktuální a materiál se nabízel jako využitelný. Cílem hodiny bylo individuální zařazení žáků do profesních typů, na základě práce s daným testem.
Úvodem hodiny jsme si objasnily pojmy spojené s profesní orientací. Poté následovala vlastní práce s daným testem. Po individuálním vyhodnocení jsme s žáky společně diskutovali o možnostech dalšího typu studia či oblasti budoucího zaměstnání. Někteří žáci kriticky zvážili své možnosti
i schopnosti a začali uvažovat o jiném typu studia, pro další to byl ukazatel, kudy se ubírat. Realizace nástroje byla přínosná.        
 

IKAP_Vv_14_2018_19

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.