www.krestanka.cz
V rámci výuky bezpečnosti v online světě jsme využili nástroj IKAPu pexeso. Žáci v úvodu zhlédli několik videí od známých českých youtuberů na webu KPBI. Poté následovala diskuze, kdy žáci uváděli, jaké chyby při pohybu ve virtuálním světě dělají. A vše jsme zakončili pexesem, kde žáci hledali žáka se stejnou kartičkou a společně ve dvojici pak ostatním představovali problém na kartě.

IKAP_Informatika_1499_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.