www.krestanka.cz

Aktuálně

Nacházíte se: ÚVOD AKTUÁLNĚ

O nejhezčí vánoční stromeček

Naše škola se tradičně účastní již 19. ročníku soutěže O nejhezčí vánoční stromeček, kterou pořádají Jihlavské listy. Prosíme o podporu našeho stromečku číslo 40
Stromečky si můžete prohlédnout v parku Gustava Mahlera. 
 
Hlasování odstartuje 30. 11. v Jihlavských listech, kde bude poprvé otištěno všech 54 stromečků a soutěžní kupon, který má dvoubodovou hodnotu
Kupony budou k nalezení také ve vydání 3. 12., 7. 12. a 10. 12. 
Zítra 30. 11. začne také internetové hlasování, které má hodnotu jednoho bodu
www.jihlavske-listy.cz/stromecky 
 
Děkujeme a přejeme hodně zdraví a požehnaný adventní čas. 
pondělí 29. 11. 2021

Pamětní list pro paní ředitelku

Vážený Otče biskupe,
 
v minulém týdnu jsem přijala se vší pokorou Pamětní list, který jste mi udělil za službu pro brněnskou diecézi. Dovolte mi, abych jej zveřejnila a zaslala rovněž zaměstnancům školy. Milé kolegyně a kolegové mají přinejmenším stejnou zásluhu na lidsky odvedené práci v naší „Křesťance“. Děkuji za požehnání, jež patří všem, kteří se starají o blaho našich žáků.
 
S úctou   
Mgr. Šárka Glösslová
ředitelka školy

Pamětní list

Vážená paní ředitelko,

otec biskup Vás upřímně zdraví a ke zveřejnění posílá ještě tento Pamětní list.
Vše dobré přeje

Ing. Martina Jandlová
sekretářka biskupa

Výsledky voleb

Výsledky voleb do Školské rady Křesťanské základní školy Jihlava 
na období 2022 – 2024

Přípravný výbor sečetl hlasy a potvrdil svými podpisy regulérnost a výsledky tajných voleb do školské rady Křesťanské základní školy Jihlava. V průběhu přípravy a samotných voleb se nevyskytly žádné skutečnosti, které by narušily jejich průběh.

Tajnými volbami byli dne 9. 11. 2021 zvoleni:
za zákonné zástupce Petr Louša
za pedagogický sbor Mgr. Petr Procházka
za zřizovatele Mgr. Marie Pospíšilová
 
V Jihlavě 11. 11. 2021                                                            
za přípravný výbor Mgr. Marcela Došková
čtvrtek 11. 11. 2021

Rodičovské schůzky

Rodičovské schůzky se uskuteční v úterý 9. 11. 2021 od 16 hodin.
Žádáme zákonné zástupce o použití respirátorů a dodržování rozestupů.
čtvrtek 4. 11. 2021

Testování žáků

Na základě mimořádného opatření MZd proběhne v pondělí 8. a 15. 11. 2021 ve škole na začátku vyučování preventivní antigenní testování žáků.

Testování se netýká žáků, kteří mohou doložit, že
  • byli očkováni proti onemocnění covid- 19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu,
  • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a od pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní,
  • absolvovali nejdéle před 72 hodinami PCR test nebo nejdéle před 24 hodinami antigenní test, a to s negativním výsledkem.
čtvrtek 4. 11. 2021

Školní knihovna

Vážení rodiče, milí žáci,
s radostí vám můžeme sdělit, že jsme vybudovali novou školní knihovnu, která slouží pro potřeby pedagogů a žáků naší školy. Dětem zde bylo vytvořeno příjemné zázemí pro odpočinek s pěknou knihou. Výpůjční doba pro žáky je v tomto tento školním roce stanovena na úterý a středu vždy od 14 do 15 hodin. Žákům budou v blízké době poskytnuty základní informace o školní knihovně a všichni čtenáři budou seznámeni s výpůjčním řádem knihovny.
Cílem nové školní knihovny je především podpora a rozvoj čtenářské gramotnosti našich žáků.
pondělí 11. 10. 2021

Školní poradenské pracoviště KZŠ

Vážení rodiče,
připravili jsme na našich stránkách novou složku „Školní poradenské pracoviště“. Přečtěte si, na koho se můžete ve škole obrátit, kdo má profesně nejblíž starosti, kterou řešíte. V jednotlivých poruchách máte materiály, které pedagogové KZŠ Jihlava zpracovali. Najdete odborný vhled do problematiky, ale především praktické návody, jak pracují učitelé, aby se vaše dítě cítilo ve škole úspěšně a neztrácelo motivaci. Připravujeme další články a popis specifických poruch, se kterými se ve své praxi setkáváme. Postupně budeme tuto složku doplňovat.
Věřím, že společně dokážeme, že inkluze není jenom slovo.
Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy
středa 6. 10. 2021

Desatero pro primární prevenci

Naše škola je zapojena do projektu "Desatero pro primární prevenci".
středa 6. 10. 2021

Zájmové kroužky

Činnost zájmových kroužků (aktivity školního klubu) bude zahájena od pondělí 4. října 2021.
středa 29. 9. 2021

Změna ve stravování

Od 1. 9. 2021 se obědy vydávají na čipy, stravenky se ruší. Je nutné, aby si zákonný zástupce vyzvedl čip na SOŠ sociální na Fibichově ulici č. 67, Jihlava. Po zaplacení zálohy na čip ve výši 100 Kč, dostane přihlašovací údaje k odhlašování nebo přihlašování obědů.
Webová stránka pro přihlášení: sosmb.cz:8080
Úřední hodiny v kanceláři SOŠ sociální MB Jihlava: Po až Pá od 8 do 14 hodin.
úterý 31. 8. 2021

Informace ke stravování ve školním roce 2021/2022

  • od 1. 9. 2021 bude žákům vydáván oběd prostřednictvím čipů
  • každé dítě obdrží čip s přiděleným identifikačním číslem (čipy nelze zaměňovat), na čip je vybírána záloha 100 Kč
  • při příchodu do jídelny přiloží čip k terminálu a po odsouhlasení dostane oběd
  • ztrátu čipu musí ihned nahlásit na SOŠ sociální, kde si zakoupí čip nový
  • současně s čipem obdrží každý strávník přihlašovací údaje pro internetové odhlašování a přihlašování obědů
  • odhlašování a přihlašování obědů přes internet je možné vždy předchozí den do 13. hodiny
  • v případě nemoci je možné odhlásit oběd od 13 – 15 hodin odpoledne a ráno od 6 -7 hodin telefonicky do jídelny na tel. 732 254 394
Vyzvednutí čipů a přihlašovacích údajů pro internet je možné v pondělí 30. 8. a v úterý 31. 8. 2021 od 6 do 14 hodin na SOŠ sociální u paní Brychtové. Pokud se zákonný zástupce nemůže v tomto čase pro čip dostavit, domluví si telefonicky jiný termín (tel. 567 303 782). 
1. 9. 2021 je vydáván oběd již od 10 hodin.
středa 25. 8. 2021

Školní jídelna

Nové telefonní číslo do školní jídelny je 732 254 394. 
Původní telefonní číslo bude funkční do 31. 3. 2021 souběžně s novým.
čtvrtek 25. 2. 2021

Letáky MZdr a SZÚ

... po rozkliknutí nadpisu
čtvrtek 29. 10. 2020

KPPP Brno

Od února 2018 začala naše škola spolupracovat s Křesťanskou pedagogicko - psychologickou poradnou Brno, s PaedDr., Mgr. Jitkou Pospíšilovou.
V  konzultačních dnech je možnost využít jejích služeb. Veškeré informace jsou důvěrné a podléhají ochraně soukromí.  
Podmínkou realizace konzultace je vyplněný a podepsaný formulář (viz příloha po rozkliknutí nadpisu). Objednávání je možné přímo na telefonním čísle 734 860 377 nebo prostřednictvím výchovné poradkyně Mgr. Šárky Skasko (skasko@krestanka.cz, 567 302 161) .   
 
 Motto
„Dobrou školu nedělá určitá pedagogická metoda, ani změna její vnitřní organizace, struktury či způsobu známkování, ani plán, podle něhož škola dlouhodobě pracuje. Dobrou školu dělají dobří učitelé.“
Loga
Copyright © 2021 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.