www.krestanka.cz

Aktuálně

Nacházíte se: ÚVOD AKTUÁLNĚ

Ředitelské volno

Vážení rodiče,
vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci (zvyšující se počty karantén celých tříd a nemocných jednotlivců) a po konzultaci se zřizovatelem školy i KHS bude na naší škole ve dnech pondělí 25. 10. a úterý 26. 10. vyhlášeno ředitelské volno.
Školní družina a školní klub nebudou v provozu, všem žákům budou odhlášeny obědy ve školní jídelně.
Doufáme, že volné dny přispějí k výraznému zlepšení situace a po prázdninách se se všemi žáky setkáme ve škole.
čtvrtek 21.10. 2021
 

Karanténa pro žáky

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k současné situaci výskytu onemocnění COVID-19 v naší škole bylo na základě epidemiologického šetření rozhodnuto o karanténním opatření pro jednotlivé žáky školy, jelikož se stali rizikovým kontaktem osoby s pozitivním výsledkem testu na nový typ koronaviru (SARS-CoV-2), a to kontaktem dne 11. 10. 2021 (při výuce či v jídelně).
Lhůta karantény je počítána od tohoto data 14 dnů, tj. do 25. 10. 2021 (včetně).
Rodiče těchto žáků byli informováni třídními učitelkami (telefonicky a zasláním dopisu z KHS), pracovníci trasovacího centra rizikové kontakty objednají na PCR vyšetření nejdříve 5. den od posledního kontaktu s nemocným a nařídí jim karanténu.

Ostatní žáci se vzdělávají prezenčně dle platného rozvrhu.

Situace nás mrzí, ale bohužel ji ovlivnit nemůžeme. Všem přejeme hodně zdraví a pevné nervy. Společně to zvládneme! 

středa 13. 10. 2021

Školní knihovna

Vážení rodiče, milí žáci,
s radostí vám můžeme sdělit, že jsme vybudovali novou školní knihovnu, která slouží pro potřeby pedagogů a žáků naší školy. Dětem zde bylo vytvořeno příjemné zázemí pro odpočinek s pěknou knihou. Výpůjční doba pro žáky je v tomto tento školním roce stanovena na úterý a středu vždy od 14 do 15 hodin. Žákům budou v blízké době poskytnuty základní informace o školní knihovně a všichni čtenáři budou seznámeni s výpůjčním řádem knihovny.
Cílem nové školní knihovny je především podpora a rozvoj čtenářské gramotnosti našich žáků.
pondělí 11. 10. 2021

Desatero pro primární prevenci

Naše škola je zapojena do projektu "Desatero pro primární prevenci".
středa 6. 10. 2021

Školní poradenské pracoviště KZŠ

Vážení rodiče,
připravili jsme na našich stránkách novou složku „Školní poradenské pracoviště“. Přečtěte si, na koho se můžete ve škole obrátit, kdo má profesně nejblíž starosti, kterou řešíte. V jednotlivých poruchách máte materiály, které pedagogové KZŠ Jihlava zpracovali. Najdete odborný vhled do problematiky, ale především praktické návody, jak pracují učitelé, aby se vaše dítě cítilo ve škole úspěšně a neztrácelo motivaci. Připravujeme další články a popis specifických poruch, se kterými se ve své praxi setkáváme. Postupně budeme tuto složku doplňovat.
Věřím, že společně dokážeme, že inkluze není jenom slovo.
Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy
středa 6. 10. 2021

Zájmové kroužky

Činnost zájmových kroužků (aktivity školního klubu) bude zahájena od pondělí 4. října 2021.
středa 29. 9. 2021

Změna ve stravování

Od 1. 9. 2021 se obědy vydávají na čipy, stravenky se ruší. Je nutné, aby si zákonný zástupce vyzvedl čip na SOŠ sociální na Fibichově ulici č. 67, Jihlava. Po zaplacení zálohy na čip ve výši 100 Kč, dostane přihlašovací údaje k odhlašování nebo přihlašování obědů.
Webová stránka pro přihlášení: sosmb.cz:8080
Úřední hodiny v kanceláři SOŠ sociální MB Jihlava: Po až Pá od 8 do 14 hodin.
úterý 31. 8. 2021

Informace ke stravování ve školním roce 2021/2022

  • od 1. 9. 2021 bude žákům vydáván oběd prostřednictvím čipů
  • každé dítě obdrží čip s přiděleným identifikačním číslem (čipy nelze zaměňovat), na čip je vybírána záloha 100 Kč
  • při příchodu do jídelny přiloží čip k terminálu a po odsouhlasení dostane oběd
  • ztrátu čipu musí ihned nahlásit na SOŠ sociální, kde si zakoupí čip nový
  • současně s čipem obdrží každý strávník přihlašovací údaje pro internetové odhlašování a přihlašování obědů
  • odhlašování a přihlašování obědů přes internet je možné vždy předchozí den do 13. hodiny
  • v případě nemoci je možné odhlásit oběd od 13 – 15 hodin odpoledne a ráno od 6 -7 hodin telefonicky do jídelny na tel. 732 254 394
Vyzvednutí čipů a přihlašovacích údajů pro internet je možné v pondělí 30. 8. a v úterý 31. 8. 2021 od 6 do 14 hodin na SOŠ sociální u paní Brychtové. Pokud se zákonný zástupce nemůže v tomto čase pro čip dostavit, domluví si telefonicky jiný termín (tel. 567 303 782). 
1. 9. 2021 je vydáván oběd již od 10 hodin.
středa 25. 8. 2021

Školní jídelna

Nové telefonní číslo do školní jídelny je 732 254 394. 
Původní telefonní číslo bude funkční do 31. 3. 2021 souběžně s novým.
čtvrtek 25. 2. 2021

Letáky MZdr a SZÚ

... po rozkliknutí nadpisu
čtvrtek 29. 10. 2020

KPPP Brno

Od února 2018 začala naše škola spolupracovat s Křesťanskou pedagogicko - psychologickou poradnou Brno, s PaedDr., Mgr. Jitkou Pospíšilovou.
V  konzultačních dnech je možnost využít jejích služeb. Veškeré informace jsou důvěrné a podléhají ochraně soukromí.  
Podmínkou realizace konzultace je vyplněný a podepsaný formulář (viz příloha po rozkliknutí nadpisu). Objednávání je možné přímo na telefonním čísle 734 860 377 nebo prostřednictvím výchovné poradkyně Mgr. Šárky Skasko (skasko@krestanka.cz, 567 302 161) .   
 
 Motto
„Dobrou školu nedělá určitá pedagogická metoda, ani změna její vnitřní organizace, struktury či způsobu známkování, ani plán, podle něhož škola dlouhodobě pracuje. Dobrou školu dělají dobří učitelé.“
Loga
Copyright © 2021 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.