www.krestanka.cz

Aktuálně

Nacházíte se: ÚVOD AKTUÁLNĚ

Platby za obědy ve školní jídelně

Vážení rodiče,
prosíme Vás o pozastavení plateb za obědy. Již uskutečněné platby na duben budou použity po nástupu dětí do školy. Případné přeplatky se Vám po vyúčtování samozřejmě vrátí.
Děkujeme.

Přítel na telefonu :-)

Milí žáci,
nyní většinou pracujete se svými učiteli, ale my vám nabízíme ještě „Přítele na telefonu“, kterého můžete využít, když vám bude smutno. Samozřejmě se můžete poradit i o úkolech nebo si jen popovídat. Naše telefonní čísla najdete ve složce "Domácí výuka". Nebojte se, zavolejte nám.
Hodně zdraví přejí vaše paní asistentky, páni asistenti a paní vychovatelky!
pondělí 23. 3. 2020

Zápis do 1. třídy

Všechny informace v hlavním menu "Zápis do 1. třídy".
Aktualizace k 23. 3. 2020

Domácí výuka - 2. týden

Naši milí žáci,
srdečně vás zdravíme v novém týdnu a doufáme, že jste vy i vaši blízcí zdrávi.
Právě byly vloženy úkoly pro domácí výuku v tomto týdnu. Připravili jsme toho pro vás hodně, což však neznamená, že musíte vše bezpodmínečně zvládnout. Nebudeme se na vás zlobit, pokud některé úkoly nestihnete, záleží nám především na vašem zdraví. Zaměřte se na to nejdůležitější, čtěte si, povídejte si se svými blízkými, zahrajte si společně nějaké hry, zacvičte si, podívejte se na hezkou pohádku či film.
Přejeme všem pevné zdraví a psychickou pohodu. Společně to zvládneme! heart
pondělí 23. 3. 2020

Poděkování - domácí výuka

Vážení rodiče, milí žáci,
je za námi první týden, kdy nejsme ve škole. Velmi mile nás překvapilo, jak si s námi děti dopisují, posílají úkoly, přejí nám hodně zdraví. Jsme si vědomi toho, že žáci nemohou splnit každý úkol, že nemají všichni stejné technické vybavení. Použijte klidně tužku a papír, udělejte aspoň něco, předložíte splněný úkol, až se vrátíte do školy. Nebojte se napsat vyučujícímu, že něčemu nerozumíte, že si nevíte rady. Pro nás je důležité, aby všichni byli hlavně v klidu a bez stresu. Rozumíme tomu, že nemůžete nahradit vyučující, proto nechceme, abyste naši práci „suplovali“.  V žádném případě nebude žák „trestán“ za to, že něco neudělal. Pokud nezvládnete úkol, zvládneme ho společně, až se zase sejdeme!
Všichni moc děkujeme a všechny vás chválíme!
pátek 20. 3. 2020

Rozvrh

Vážení rodiče, milí žáci,
od dnešního dne je v Bakalářích nastaven (ponechán) původní rozvrh hodin. Vyučující budou tedy domácí výuku evidovat v třídní knize klasickým způsobem zápisu. Výhodou je, že budete vidět učivo v „Přehledu výuky“ ve webové a mobilní aplikaci, jako kdyby žáci normálně chodili do školy.
 

Důležité

Vážení rodiče, milí žáci,

právě byly na webové stránky do hlavního menu vloženy úkoly pro domácí výuku, která od dnešního dne (16. 3. 2020) bude probíhat distanční formou s využitím učebnic, pracovních sešitů či listů a internetu. Úkoly jsou připraveny od vyučujících od 16. 3. 2020 do odvolání a budou každý týden aktualizovány. Žáci, které čeká přijímací řízení, budou dostávat speciální úkoly.

Ve složce „Domácí výuka“ máte uvedeny kontakty a možné způsoby komunikace či konzultace s pedagogy. Pokud se budete chtít na něco zeptat, nebudete něčemu rozumět, tak můžete kontaktovat učitele určitého předmětu každý pracovní den od 8.00 do 14.00 hodin. Uvádíme kontakty i na paní asistentky, asistenty nebo paní vychovatelky.
 
Úkolem všech zaměstnanců bude také psychická podpora žáků, kteří mají obavy ze situace, budou sami doma nebo budou mít nějaký problém. Zavolat nám může každý žák nebo zákonný zástupce. Rovněž se můžete obrátit i na vedení školy, jejichž údaje máte na stránkách školy.
 
Věříme všem žákům, že budou zodpovědní a splní zadání domácí výuky (u mladších dětí s pomocí zákonných zástupců), která po vás vyučující budou požadovat. Plnění některých úkolů bude hodnoceno známkami jako ve škole.

Vzhledem k počtu zaměstnanců, kterých je v současné době více než 60, nemůžeme pracovat společně ve škole. Budeme si ale všichni předávat informace tak, abychom plnili všechny pracovní povinnosti. Zadání domácí práce pro následující týden bude zveřejněno každé pondělí.

Každý pátek od 8.00 do 12.00 hodin bude ve škole přítomna ekonomka paní Jupová, která Vám může vydat „Žádost o ošetřovné“.

Přejeme hodně zdraví a budeme se těšit, až se zase všichni sejdeme!
 

Rozšíření karantény po návratu z ciziny

Tisková zpráva z 13. 3. 2020
S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).

  
Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu a to ani po cestě od hranic nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!
Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.
 
Více informací i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-mimoradne-jednani-koronavirus-covid-19.A200313_061812_domaci_kop 
 

Uzavření školy

Vážení rodiče,
od pondělí 16. 3. 2020 nebude do odvolání probíhat výuka.
Vyučující připraví v pondělí pro všechny žáky školy úkoly, které budou v době uzavření školy plnit doma. Informace o domácí přípravě i dalším průběhu budou zveřejňovány na webových stránkách školy.
Děkujeme za pochopení.

Nouzový stav v ČR

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:
 • základní umělecké školy (nově),
 • zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově),
 • jazykové školy (nově),
 • jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově),
 • základní školy,
 • střední školy a konzervatoře,
 • vyšší odborné školy,
 • vysoké školy.

Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.

Celé znění: http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr?source=rss

Informace k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

Vážení rodiče,

předkládám potvrzené informace k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví k uzavření škol, které shrnu do několika bodů:
 • potvrzení Vám vydáme ve škole v pondělí od 8.00 – 15.30 nebo v úterý od 8.00 – 15.30 (je možná i individuální domluva),
 • můžete si jej prohlédnout na poslední straně dopisu, který přikládáme (viz příloha - po rozkliknutí nadpisu),
 • jídelna bude zavřená – není třeba děti jednotlivě odhlašovat,
 • nebude k dispozici školní družina ani školní klub,
 • v pondělí budou vypracovány materiály pro děti, které během odpoledne najdou žáci na stránkách (každá třída bude mít materiály ve vlastním dokumentu),
 • všichni vyučující budou po dobu domácího vzdělávání k dispozici na svých e-mailech a telefonech,
 • budeme Vás průběžně informovat, přesto nás neváhejte kontaktovat, když budete něco potřebovat.
Je nám to líto, situace se zkomplikovala, ale věříme, že společně zvládneme výuku i tímto způsobem. Mimořádně se budeme v pondělí zabývat žáky, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy. Hledáme způsob, jak ještě prohloubit jejich znalosti, když nebudou ve škole.
 
Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy
 

Opatření proti koronaviru

Vážení rodiče,
musím reagovat na situaci, která se každým dnem mění. Vzhledem k informacím jsem nucena zavést tato opatření:
 • pokud jste v průběhu jarních prázdnin vycestovali se svými dětmi, našimi žáky, do zahraničí, bez ohledu na zemi či region, kontaktujte po návratu ihned svého praktického nebo dětského lékaře,
 • pouze lékař určí a rozhodne o tom, zda Vaše dítě může vstoupit do budovy školy,
 • uvědomte si, prosím, že ve škole jsou i žáci, kteří mají vážné zdravotní problémy, proto musíme být více než ohleduplní,
 • v případě, že vám lékař nařídí karanténu, budete ihned informovat vedení školy,
 • je možné, že se situace bude vyvíjet jinak, proto sledujte stránky školy, abychom byli na příchod žáků po prázdninách připraveni.
Jedná se o velmi vážnou situaci, kterou nesmíme podcenit. Jsem zodpovědná za zdraví žáků i všech zaměstnanců. V případě, že by kdokoliv porušil toto nařízení, nastoupil po prázdninách do školy, neinformoval vedení školy o výjezdu do zahraničí a následném posouzení lékaře, budu ihned informovat Krajskou hygienickou stanici kraje Vysočina.  
 
Krásné prázdniny bez vážných komplikací přeje
Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy
 

Koronavirus

Jak snížit riziko nakažení, doporučení pro cestovatele - pro rozliknutí nadpisu.

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje na pondělí 29. června a úterý 30. června 2020 ředitelské volno.

Stravování ve šk. roce 2019/2020

Vážení rodiče, platbu obědů ve školní jídelně na letní prázdniny přerušte (tzn. červen, červenec - neplatit!) a v srpnu opět platbu obnovte, a to ve výši dle věku dítěte. Pokud zaplacená částka neodpovídá požadavkům školní jídelny, nebudou žákovi vydány stravenky.
Více po rozkliknutí nadpisu.
 

KPPP Brno

Od února 2018 začala naše škola spolupracovat s Křesťanskou pedagogicko - psychologickou poradnou Brno, s PaedDr., Mgr. Jitkou Pospíšilovou.
V  konzultačních dnech je možnost využít jejích služeb. Veškeré informace jsou důvěrné a podléhají ochraně soukromí.  
Podmínkou realizace konzultace je vyplněný a podepsaný formulář (viz příloha po rozkliknutí nadpisu). Objednávání je možné přímo na telefonním čísle 734 860 377 nebo prostřednictvím výchovné poradkyně Mgr. Šárky Skasko (skasko@krestanka.cz, 567 302 161) .   
 
 Motto
„Dobrou školu nedělá určitá pedagogická metoda, ani změna její vnitřní organizace, struktury či způsobu známkování, ani plán, podle něhož škola dlouhodobě pracuje. Dobrou školu dělají dobří učitelé.“
Loga
Copyright © 2020 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.