www.krestanka.cz
Kosterní soustava – stavba kostry člověka
Nástroj byl použit v 8. ročníku v hodině přírodopisu. Vzhledem k tomu, že toto téma se probírá již v září, byl použit v rámci opakování daného tématu. Žákům byla promítnuta prezentace a látku si také připomněli při popisu modelu kostry člověka. Poté žáci vypracovali pracovní list, do kterého popisovali jednotlivé části kostry člověka. Na konci aktivity proběhla kontrola a sebehodnocení.
 

IKAP_Přírodopis_433_2018_19

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.