www.krestanka.cz
V rámci projektu Učíme se ze života pro život, jsme využili aktivizačního nástroje č. 11 -  Moje budoucí povolání.
Aktivizační nástroj jsme realizovali ve dvou vyučovacích hodinách. V první jsme pracovali s testem, který byl uložen na youtube, tudíž každý žák využíval svého počítače. Test byl volen adekvátně (především animační stránka) věku žákům ZŠ. Pro SŠ mi to přišlo úsměvné. Z počátku jsme měli obtíže se zadáním adresy, neb podtržítko zde splynulo s celkovým podtržením adresy v pracovním listu.
Test byl velmi pěkně formulovaný a směřoval k osobnostním rysům každého účastníka. Žáci byli překvapeni, nakolik je výsledky testu odhadly. Většina se ve výsledném zařazení našla a možnosti okruhu jednotlivých povolání či profesí, je zaujala.
Ve druhé hodině jsme se věnovali vyplňování pracovních listů, které probíhalo na základě vzájemné řízené diskuse, s vysvětlením jednotlivých tematických celků (především pro žáky se SVP). Oceňuji aktivní práci zúčastněných, jejich sdílení s ostatními a vzájemnou podporu a spolupráci.
Aktivizační nástroj se dá využít i v dalších hodinách, kdy lze dále pracovat s odpověďmi jednotlivých účastníků. Motivovat je, rozvíjet a podporovat u nich osobnostní předpoklady, schopnosti a dovednosti. 
 

IKAP_Vv_11_2018_19

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.