www.krestanka.cz
Tento nástroj byl použit ve třídě 6. B. Kromě daného tématu byl zaměřen i na rozvoj kompetencí v rámci informatiky. Nástroj posloužil k zopakování již probraného učiva. Jeho součástí bylo více úkolů, některé z nich však byly mírně upraveny, aby byly zvládnutelné v podmínkách distanční výuky. Stěžejním úkolem bylo přiřazování správného živočicha a správné rostliny k příslušné přírodní krajině. Někteří žáci vše přiřadili bez problémů, jiní s drobnými chybami, ale po konzultaci vše doplnili správně. Další úkoly, kde měli potvrzovat nebo vyvracet určité tvrzení nebo tvořit z přesmyček názvy živočichů, jim již problém nečinily.

IKAP_Přírodopis_2042_B_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.