www.krestanka.cz

Zápis školské rady č. 2 / 2018                                                                     V Jihlavě 19. 4. 2018
Druhé zasedání školské rady bylo svoláno ředitelkou školy Mgr. Šárkou Glösslovou na základě Zákona č. 561 / 2004 Sb., školský zákon, § 167.
 
Program 2. zasedání školské rady
1.Jmenování nového člena školské rady
2. Nová školská rada – schválení
3. Zápis z jednání 

Zápis školské rady č. 2 / 2018
1. Jmenování nového člena 2018 - 2020
Ředitelka školy jmenovala do funkce členky a zapisovatelky školské rady paní zástupkyni Mgr. Marcelu Doškovou, která při hlasování skončila dne 30. 11. 2017 na 2. místě.
Důvodem ke změně je ukončení pracovního poměru Mgr. Pavlíny Hochové, která odchází z rodinných důvodů. Děkujeme jí za veškerou práci na naší škole a přejeme vše dobré.
 
2. Vznik nové školské rady byl proveden rozhodnutím školské rady ke dni 19. 4. 2018
Školská rada byla seznámena s jednacím řádem a ustanovena ve složení:
Předseda za zákonné zástupce: pan Josef Pykal
Místopředseda za zřizovatele: farář P. Mgr. Grzegorz Bajon, (Římskokatolický farní úřad Kamenice)
Zapisovatel za pedagogický sbor: Mgr. Marcela Došková
 
3. Zápis z jednání
Zápis školské rady byl uzavřen a odsouhlasen všemi členy.

Podpisy:       
Předseda                                                                                                       
Místopředseda                                                                                              
Zapisovatelka a členka ŠR                                                                           
 
 
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.