www.krestanka.cz
Nástroj jsme využili v přírodopise ve třídě 6. B. Pracovní list, který je součástí nástroje, žáci vyplňovali v rámci opakování učiva. Odpovědi na otázky, které žáci neznali nebo pro ně byly nové, vyhledávali v textu v učebnici. Po skončení aktivity následovala společná kontrola práce a oprava případných chyb. Pracovní list si žáci ponechali jako součást zápisu v sešitě.
 

IKAP_Přírodopis_130_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.