www.krestanka.cz
V rámci projektu I-KAP Učíme se ze života pro život, jsme se žáky 6. ročníku, realizovali aktivizační nástroj č. 460, Harmonika – jak mě vidí ostatní. V rámci výtvarné výchovy jsme rozvíjeli oblast kariérového poradenství.  Společně jsme využili všech nabízených možností nástroje pro splnění daného tématu. 
Materiál je pro výše uvedenou třídu velmi vhodný. Jeho forma zpracování je pro žáky zábavná. Velmi oceňuji možnost vyjádření se a zhodnocení výsledků (jak mě vidí ostatní). Pro žáky to bylo v mnoha případech zajímavé zjištění. Malý nedostatek shledávám v neodpovídajícím časovém návrhu realizace. Pro diskusi je potřeba více času. Všichni žáci se chtějí podělit o návrhy svých spolužáků a okomentovat je.

IKAP_Vv_460_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.