www.krestanka.cz
Tento nástroj byl použit v 8. ročníku v rámci distanční výuky, rozvíjel zejména čtenářkou gramotnost a zároveň posloužil jako výukový materiál pro dané téma. Žáci obdrželi text, ve kterém vyhledávali informace, které poté zapisovali do přiloženého pracovního listu. Text i vyplněný pracovní list jim posloužil zároveň jako zápis nové látky. Po dokončení mi žáci vyplněný úkol odeslali spolu s fotografiemi, jak doma pracují.

IKAP_Přírodopis_1328_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.