www.krestanka.cz

Vedení školy – funkce Titul, jméno, příjmení
Ředitelka školy Mgr. Šárka Glösslová
Statutární zástupkyně ředitelky školy Mgr. Marcela Došková
Zástupkyně ředitelky školy Mgr. Leona Šímová
Zástupkyně ředitelky školy Mgr. Šárka Skasko
Odborné funkce
Zastoupení v době nepřítomnosti ředitelky školy a statutární zástupkyně ředitelky školy
Metodička prevence Mgr. Leona Šímová
Výchovná poradkyně Mgr. Šárka Skasko
Odborné funkce KZŠ Jihlava
Koordinátor inkluze Mgr. Šárka Skasko
Koordinátoři ŠVP Mgr. Šárka Skasko, Mgr. Leona Šímová
Koordinátor ICT Externí pracovník
Koordinátor EVVO Mgr. Veronika Košacká
Zdravotník Jana Dvořáková, Jana Pjenčáková
Třída Třídní učitelky ST
(speciální pedagog)
Asistent pedagoga
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
ST I Mgr. Petra Mlčáková Jitka Čamrová
ST II Mgr. Lenka Válalová Hana Divišová
ST VI Mgr. Miroslava Pykalová Jana Dvořáková
ST VII Mgr. Gabriela Tetourová Valerie Faltová
ST VIII Mgr. Helena Jordánová Ilona Havelková
ST IX Mgr. Dana Patočková Soňa Klimentová
Ostatní vyučující – ST Tereza Klimešová
Mgr. Šárka Glösslová Marcela Koumarová
Soňa Klimentová Patrick Burgon
Mgr. Veronika Košacká Tereza Mojčáková
Mgr. Ivana Lakušová Dana Mrázková
Bc. Hana Pacltová Irena Nováčková
Mgr. Petr Procházka Bc. Tomáš Novák
Mgr. Leona Šímová Jana Piková
Bc. Marcela Vaňková Jana Pjenčáková
Mgr. Adriana Vojnović Zdeňka Průšová
  Monika Svobodová
  Ivana Caklová, DiS.
  Dana Švancarová
  Mgr. Magda Cahová
Třída Třídní učitelky – I. stupeň Třída Třídní učitelé – II. stupeň
I. A Mgr. Hana Chaurová VI. A Bc. Tomáš Valík
II. A Mgr. Lucie Ryšavá, DiS. VI. B Mgr. Ivana Lakušová
III. A Mgr. Michaela Burghardt VII.  A Mgr. Adriana Vojnović
III. B Mgr. Tereza Milfajtová VIII. A Mgr. Veronika Košacká
IV. A Mgr. Jiřina Šulcová IX. A Mgr. Petr Procházka
V. A Mgr. Dagmar Štěpánková    
Ostatní vyučující – I. stupeň Ostatní vyučující – II. stupeň
Mgr. Marcela Došková Mgr. Šárka Glösslová
Soňa Klimentová Mgr. Marcela Došková
Mgr. Marta Nešporová Soňa Klimentová
Mgr. Šárka Skasko Mgr. Marta Nešporová
Mgr. Gabriela Tetourová Mgr. Šárka Skasko
Bc. Tomáš Valík Mgr. Leona Šímová
Bc. Marcela Vaňková Mgr. Dagmar Štěpánková
  Mgr. Gabriela Tetourová
  Bc. Tomáš Valík
  Bc. Marcela Vaňková
Školní družina Školní klub
Vedoucí vychovatelka Marcela Havlíková Vedoucí vychovatelka Monika Pindjaková
Vychovatelka Jitka Čamrová Vychovatelka Monika Morkusová
    Vychovatelé Ivana Caklová, DiS., Tereza Klimešová, 
Dana Mrázková, Irena Nováčková, Bc. Tomáš Novák
Ekonomka školy Provozní zaměstnanci
Zdeňka Jupová Dagmar Antonů, Anna Máchová, Marie Pytlíková, Jana Tůzová, Jaroslava Völklová
Ilona Havelková - administrativní pracovnice  
Projekty
Vedoucí projektů Název projektu
Mgr. Šárka Glösslová Inkluzivní vzdělávání
Šablony II
Mgr. Marcela Došková Strážníci dětem – prevence Městské policie Jihlava
Výchova ke zdraví – Zdravotní ústav Jihlava
IKAP - Učíme se ze života pro život
Mgr. Gabriela Tetourová Výchova k volbě povolání
Mgr. Veronika Košacká Environmentální vzdělávání
Mgr. Michaela Burghardt, Mgr. Tereza Milfajtová Výukový program péče o chrup
Mgr. Leona Šímová Minimální preventivní program – Vrakbar
Normální je nekouřit
Mgr. Veronika Košacká Recyklohraní
Dana Mrázková Ovoce do škol, Školní mléko
Předmětové komise Metodická sdružení
Čj, D, Vdo, Ev Mgr. Petr Procházka Speciální třídy Mgr. Lenka Válalová
Nj, Aj Mgr. Marta Nešporová 1. – 3. třída Mgr. Lucie Ryšavá, DiS.
Tv, Inf, Hv, Pv, Vv Mgr. Gabriela Tetourová 4. – 5. třída Mgr. Jiřina Šulcová
M, F, Ch, Př, Zem Mgr. Adriana Vojnović    
Copyright © 2020 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.