www.krestanka.cz

Vedení školy – funkce Titul, jméno, příjmení
Ředitelka školy Mgr. Šárka Glösslová
Statutární zástupkyně ředitelky školy Mgr. Leona Šímová
Statutární zástupkyně ředitelky školy Mgr. Šárka Skasko
Zástupkyně ředitelky školy Mgr. Veronika Košacká
Odborné funkce
Zastoupení v době nepřítomnosti ředitelky školy
Metodička prevence Mgr. Leona Šímová
Výchovná poradkyně Mgr. Šárka Skasko
Odborné funkce KZŠ Jihlava
Koordinátor inkluze Mgr. Šárka Glösslová, Mgr. Šárka Skasko
Koordinátoři ŠVP Mgr. Šárka Skasko, Mgr. Leona Šímová
Koordinátor ICT Mgr. Leona Šímová, externí pracovník
Koordinátor EVVO Mgr. Veronika Košacká
Koordinátor uvádění do praxe Mgr. Šárka Glösslová
Koordinátor sexuální výchovy Bc. Tomáš Michálek
Zdravotník Jana Pjenčáková, Bc. Romana Průšová
Školní speciální pedagog Mgr. Stanislava Rychtecká (logoped)
Třída Třídní učitelé - I. stupeň Ostatní vyučující  - I. stupeň
I. A Mgr. Michaela Burghardt   Bc. Lucie Trávníková
II. A Mgr. Lucie Ryšavá, DiS. Jitka Čamrová Mgr. Dana Patočková
II. B Mgr. Lenka Válalová Mgr. Šárka Glösslová  
III. A Ivana Caklová, DiS. Bc. Tereza Jiráčková  
IV. A Mgr. Zuzana Urbánková Bc. Michaela Kocmánková  
V. A Mgr. Ivana Lakušová  Mgr. Gabriela Tetourová  
Třída Třídní učitelé  - II. stupeň Ostatní vyučující – II. stupeň
VI. A Mgr. Adriana Vojnović  Bc. Jitka Buchtová Bc. Romana Průšová
VII. A Mgr. Marta Nešporová Ivana Caklová, DiS. Mgr. Šárka Skasko
VII. B Bc. Tomáš Michálek Mgr. Šárka Glösslová Mgr. Leona Šímová
VIII. A Mgr. Veronika Košacká Alexandra Hřibková Bc. Lucie Trávníková
IX. A Mgr. Petr Procházka Bc. Tereza Jiráčková Bc. Michaela Kocmánková
    Mgr. Dana Patočková Dita Floriánová
Třída Třídní učitelé – ST
(speciální pedagogové)
Ostatní vyučující – ST
ST I Mgr. Petra Mlčáková Mgr. Šárka Glösslová Mgr. Dana Patočková
ST IV Jitka Čamrová Tereza Jiráčková Dita Floriánová
ST V Mgr. Hana Pacltová Mgr. Ivana Lakušová  
ST VI Alexandra Hřibková Bc. Romana Průšová  
ST VII Mgr. Gabriela Tetourová Mgr. Leona Šímová  
ST VIII Mgr. Miroslava Pykalová Bc. Lucie Trávníková  
ST IX Bc. Jitka Buchtová Mgr. Zuzana Urbánková  
ST X Mgr. Helena Jordánová    
Asistenti pedagoga pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  Marcela Koumarová Jana Pjenčáková Dana Švancarová
Valerie Faltová Lenka Jílková, DiS. Zdeňka Průšová Oldřiška Vejslíková, DiS.
  Irena Nováčková Martina Purčová Zuzana Zachariášová
Soňa Klimentová Pavlína Panská Monika Svobodová Jakub Žatečka
  Jana Piková Lenka Šťávová Andrea Nováková
Školní družina
Vedoucí vychovatelka Marcela Havlíková Vychovatelka Ludmila Loušová
Školní klub
Vedoucí vychovatelka Monika Pindjaková Vychovatelka Mgr. Renáta Duchanová
M. Morkusová Štumarová
Martina Purčová
Ekonomka školy Provozní zaměstnanci
Zdeňka Jupová Dagmar Antonů Angelika Táborová
Sekretářka ředitelky školy Olga Vondrů Jaroslava Völklová
Ila Havelková    
Projekty
Vedoucí projektů Název projektu
Mgr. Šárka Glösslová Národní plán podpory
Digitální učební pomůcky
Digitální propast
Mgr. Veronika Košacká První pomoc do škol
Recyklohraní
Program prevence dětských úrazů
Mgr. Šárka Skasko Výchova k volbě povolání
Mgr. Michaela Burghardt Výukový program péče o chrup
Mgr. Leona Šímová Minimální preventivní program – DOK
Strážníci dětem – prevence Městské policie Jihlava
Normální je nekouřit
Dita Floriánová Školní mléko
Ovoce do škol
Předmětové komise (běžné a speciální třídy) Metodická sdružení
Čj, D, Vdo, Ev Mgr. Petr Procházka 1. – 3. ročník Mgr. Lucie Ryšavá, DiS.
Nj, Aj  Mgr. Marta Nešporová 4. - 5. ročník Mgr. Ivana Lakušová
Tv, Hv, Pv, Vv Ivana Caklová, DiS. ST 1. - 5. ročník Mgr. Petra Mlčáková
M, F, Ch, Př, Zem, Inf Mgr. Adriana Vojnović ST 1. - 10. ročník ZŠS Mgr. Hana Pacltová
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.