www.krestanka.cz

Vedení školy – funkce Titul, jméno, příjmení
Ředitelka školy Mgr. Šárka Glösslová
Statutární zástupkyně ředitelky školy Mgr. Marcela Došková
Zástupkyně ředitelky školy Mgr. Leona Šímová
Zástupkyně ředitelky školy Mgr. Šárka Skasko
Odborné funkce
Zastoupení v době nepřítomnosti ředitelky školy a statutární zástupkyně ředitelky školy
Metodička prevence Mgr. Leona Šímová
Výchovná poradkyně Mgr. Šárka Skasko
Odborné funkce KZŠ Jihlava
Koordinátor inkluze Mgr. Šárka Glösslová, Mgr. Šárka Skasko
Koordinátoři ŠVP Mgr. Šárka Skasko, Mgr. Leona Šímová
Koordinátor ICT Mgr. Leona Šímová, externí pracovník
Koordinátor EVVO Mgr. Veronika Košacká
Koordinátor uvádění do praxe Mgr. Marcela Došková
Koordinátor sexuální výchovy Bc. Tomáš Novák
Zdravotník Jana Dvořáková, Jana Pjenčáková
Třída Třídní učitelé - I. stupeň Ostatní vyučující  - I. stupeň
I. A Mgr. Jiřina Šulcová Bc. Ivana Caklová Tereza Mojčáková
II. A Mgr. Michaela Burghardt Jitka Čamrová Mgr. Dana Patočková
III. A Mgr. Hana Chaurová Mgr. Marcela Došková Mgr. Miroslava Pykalová
IV. A Mgr. Lucie Ryšavá, DiS. Mgr. Šárka Glösslová Mgr. Lenka Válalová
V. A Mgr. Marta Nešporová Mr. Helena Jordánová Bc. Lucie Trávníková
V. B Mgr. Tereza Milfajtová Mgr. Petra Mlčáková  
Třída Třídní učitelé  - II. stupeň Ostatní vyučující – II. stupeň
VI. A Mgr. Veronika Košacká Ivana Caklová, DiS. Bc. Průšová Romana
VII. A Mgr. Petr Procházka Mgr. Marcela Došková Mgr. Lucie Ryšavá
VIII. A Bc. Tomáš Novák Mgr. Šárka Glösslová Mgr. Šárka Skasko
VIII. B Mgr. Ivana Lakušová  Mgr. Helena Jordánová Mgr. Leona Šímová
IX. A Mgr. Adriana Vojnović  Bc. Michaela Kocmánková Mgr. Gabriela Tetourová
    Mgr. Petra Mlčáková Bc. Lucie Trávníková
    Mgr. Marta Nešporová Mgr. Marcela Vaňková
    Mgr. Dana Patočková  
Třída Třídní učitelé – ST (speciální pedagogové) Ostatní vyučující – ST
ST I Mgr. Petra Mlčáková Mgr. Šárka Glösslová Bc. Lucie Trávníková
ST II Mgr. Lenka Válalová Mgr. Veronika Košacká  
ST III Mgr. Dana Patočková Mgr. Ivana Lakušová  
ST VI Mgr. Helena Jordánová Tereza Mojčáková  
ST VII Mgr. Marcela Vaňková Bc. Tomáš Novák  
ST VIII Mgr. Miroslava Pykalová Bc. Romana Průšová  
ST IX Mgr. Gabriela Tetourová Mgr. Leona Šímová  
ST X Mgr. Hana Pacltová Mgr. Gabriela Tetourová  
Asistenti pedagoga pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Jana Dvořáková Bc. Michaela Kocmánková Jana Piková Lenka Šťávová
Valerie Faltová Marcela Koumarová Jana Pjenčáková Dana Švancarová
Dita Floriánová Ludmila Loušová Bc. Romana Průšová Jakub Žatečka
Ilona Havelková Irena Nováčková Zdeňka Průšová Oldřiška Vejslíková
Soňa Klimentová Pavlína Panská Martina Purčová  
Tereza Klimešová   Monika Svobodová  
Školní družina
Vedoucí vychovatelka Marcela Havlíková Vychovatelka Jitka Čamrová
Školní klub
Vedoucí vychovatelka Monika Pindjaková Vychovatelka Monika Morkusová Štumarová,
Lenka Moravská
Ekonomka školy Provozní zaměstnanci
Zdeňka Jupová Dagmar Antonů Jana Tůzová
Ilona Havelková – administrativní pracovnice Anna Máchová Jaroslava Völklová
Projekty
Vedoucí projektů Název projektu
Mgr. Šárka Glösslová Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání
Výzva na podporu návratu do škol
Šablony III – Objevování vědy a techniky
Mgr. Marcela Došková Strážníci dětem – prevence Městské policie Jihlava
První pomoc do škol
Program prevence dětských úrazů
Mgr. Gabriela Tetourová Výchova k volbě povolání
Mgr. Veronika Košacká Environmentální vzdělávání
Mgr. Lucie Ryšavá, DiS. Výukový program péče o chrup
Mgr. Leona Šímová Minimální preventivní program – Vrakbar
Normální je nekouřit
Mgr. Veronika Košacká Recyklohraní
Tereza Klimešová Školní mléko
Ovoce do škol
Předmětové komise (běžné a speciální třídy) Metodická sdružení
Čj, D, Vdo, Ev Mgr. Petr Procházka 1. – 3. ročník Mgr. Jiřina Šulcová
Nj, Aj  Mgr. Marta Nešporová 4. - 5. ročník Mgr. Lucie Ryšavá, DiS.
Tv, Inf, Hv, Pv, Vv Mgr. Gabriela Tetourová ST 1. - 5. ročník Mgr. Lenka Válalová
M, F, Ch, Př, Zem Mgr. Adriana Vojnović ST 1. - 10. ročník ZŠS Mgr. Hana Pacltová
Copyright © 2022 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.