www.krestanka.cz

Vedení školy – funkce Titul, jméno, příjmení
Ředitelka školy Mgr. Šárka Glösslová
Statutární zástupkyně ředitelky školy Mgr. Marcela Došková
Zástupkyně ředitelky školy Mgr. Leona Šímová
Zástupkyně ředitelky školy Mgr. Šárka Skasko
Odborné funkce
Zastoupení v době nepřítomnosti ředitelky školy a statutární zástupkyně ředitelky školy
Metodička prevence Mgr. Leona Šímová
Výchovná poradkyně Mgr. Šárka Skasko
Odborné funkce KZŠ Jihlava
Koordinátor inkluze Mgr. Šárka Glösslová, Mgr. Šárka Skasko
Koordinátoři ŠVP Mgr. Šárka Skasko, Mgr. Leona Šímová
Koordinátor ICT Mgr. Leona Šímová, externí pracovník
Koordinátor EVVO Mgr. Veronika Košacká
Koordinátor uvádění do praxe Mgr. Marcela Došková
Koordinátor sexuální výchovy Bc. Tomáš Michálek
Zdravotník Jana Pjenčáková, Bc. Romana Průšová
Školní speciální pedagog Mgr. Hana Pacltová, Mgr. Stanislava Rychtecká (logoped)
Třída Třídní učitelé - I. stupeň Ostatní vyučující  - I. stupeň
I. A Mgr. Lucie Ryšavá, DiS. Ivana Caklová, DiS. Bc. Michaela Kocmánková
I. B Mgr. Lenka Válalová Jitka Čamrová Tereza Mojčáková
II. A Mgr. Jiřina Šulcová Mgr. Hana Doležalová Mgr. Dana Patočková
III. A Mgr. Michaela Burghardt Mgr. Marcela Došková Mgr. Miroslava Pykalová
IV. A Mgr. Hana Chaurová Mgr. Šárka Glösslová Bc. Lucie Trávníková
V. A Mgr. Bc. Ladislava Kotrbová Alexandra Hřibková  
Třída Třídní učitelé  - II. stupeň Ostatní vyučující – II. stupeň
VI. A Mgr. Marta Nešporová Bc. Jitka Buchtová Mgr. Hana Chourová
VI. B Mgr. Adriana Vojnović  Ivana Caklová, DiS. Mgr. Dana Patočková
VII. A Mgr. Veronika Košacká Mgr. Marcela Došková Mgr. Miroslava Pykalová
VIII. A Mgr. Petr Procházka Mgr. Šárka Glösslová Bc. Romana Průšová
IX. A Bc. Tomáš Michálek Alexandra Hřibková Mgr. Šárka Skasko
IX. B Mgr. Ivana Lakušová  Mgr. Bc. Ladislava Kotrbová Mgr. Leona Šímová
    Mgr. Helena Jordánová Bc. Lucie Trávníková
    Mgr. Petra Mlčáková Mgr. Lenka Válalová
Třída Třídní učitelé – ST (speciální pedagogové) Ostatní vyučující – ST
ST I Mgr. Petra Mlčáková   Bc. Tomáš Michálek
ST III Mgr. Dana Patočková Ivana Caklová, DiS. Bc. Romana Průšová
ST VI Mgr. Gabriela Tetourová Mgr. Hana Doležalová Bc. Lucie Trávníková
ST VII Mgr. Helena Jordánová Alexandra Hřibková Mgr. Šárka Skasko
ST VIII Bc. Jitka Buchtová Mgr. Veronika Košacká Mgr. Leona Šímová
ST IX Mgr. Miroslava Pykalová Bc. Michaela Kocmánková  
ST X Mgr. Hana Pacltová Mgr. Ivana Lakušová  
Asistenti pedagoga pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Ivana Caklová, DiS. Marcela Koumarová Jana Pjenčáková Dana Švancarová
Valerie Faltová Ludmila Loušová Zdeňka Průšová Oldřiška Vejslíková, DiS.
Dita Floriánová Irena Nováčková Martina Purčová Jakub Žatečka
Soňa Klimentová Pavlína Panská Monika Svobodová Mgr. Zhanna Levchenko
Bc. M. Kocmánková Jana Piková Lenka Šťávová  
Školní družina
Vedoucí vychovatelka Marcela Havlíková Vychovatelka Ludmila Loušová
Školní klub
Vedoucí vychovatelka Monika Pindjaková Vychovatelka Jitka Čamrová
M. Morkusová Štumarová
Martina Purčová
Ekonomka školy Provozní zaměstnanci
Zdeňka Jupová Dagmar Antonů Angelika Táborová
Sekretářka ředitelky školy Anna Máchová Jaroslava Völklová
Ilona Havelková    
Projekty
Vedoucí projektů Název projektu
Mgr. Šárka Glösslová Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání
Šablony III – Objevování vědy a techniky
Národní plán podpory
Výzva na podporu doučování
Digitální učební pomůcky
Digitální propast
Mgr. Marcela Došková Strážníci dětem – prevence Městské policie Jihlava
První pomoc do škol
Program prevence dětských úrazů
Mgr. Šárka Skasko Výchova k volbě povolání
Mgr. Veronika Košacká Environmentální vzdělávání
Mgr. Michaela Burghardt Výukový program péče o chrup
Mgr. Leona Šímová Minimální preventivní program – DOK
Normální je nekouřit
Mgr. Veronika Košacká Recyklohraní
Dita Floriánová Školní mléko
Ovoce do škol
Předmětové komise (běžné a speciální třídy) Metodická sdružení
Čj, D, Vdo, Ev Mgr. Petr Procházka 1. – 3. ročník Mgr. Jiřina Šulcová
Nj, Aj  Mgr. Marta Nešporová 4. - 5. ročník Mgr. Tereza Kvaiserová
Tv, Hv, Pv, Vv Ivana Caklová, DiS. ST 1. - 5. ročník Mgr. Petra Mlčáková
M, F, Ch, Př, Zem, Inf Mgr. Adriana Vojnović ST 1. - 10. ročník ZŠS Mgr. Hana Pacltová
Copyright © 2023 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.