www.krestanka.cz
Zařazení zaměstnanců
Vedení školy – funkce Titul, jméno, příjmení
Ředitelka školy Mgr. Šárka Glösslová
Statutární zástupkyně ředitelky školy Mgr. Marcela Došková
Zástupkyně ředitelky školy Mgr. Leona Šímová
Zástupkyně ředitelky školy Mgr. Šárka Skasko
Odborné funkce
Zastoupení v době nepřítomnosti ředitelky školy a statutární zástupkyně ředitelky školy
Metodička prevence Mgr. Leona Šímová
Výchovná poradkyně Mgr. Šárka Skasko
Odborné funkce KZŠ Jihlava
Koordinátor inkluze Mgr. Šárka Skasko
Koordinátoři ŠVP Mgr. Šárka Skasko, Mgr. Leona Šímová, Mgr. Pavlína Hochová
Koordinátor ICT Externí pracovník
Koordinátor EVVO Mgr. Veronika Košacká
Zdravotník Jana Dvořáková, Jana Pjenčáková
Třída Třídní učitelky ST
(speciální pedagog)
Asistent pedagoga
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
ST I Mgr. Petra Mlčáková Jana Dvořáková
ST II Mgr. Lenka Válalová Karolína Dvořáková
ST IV Mgr. Pavlína Hochová Soňa Klimentová
ST VI Mgr. Helena Jordánová Tereza Klimešová
ST VII Mgr. Dagmar Štěpánková Dana Mrázková
ST VIII Mgr. Miroslava Pykalová Irena Nováčková
Ostatní vyučující – ST Hana Pacltová
Mgr. Marcela Došková Ing. Lenka Pesserová
Mgr. Šárka Glösslová Jana Pjenčáková
Mgr. Dana Patočková Dana Švancarová
Mgr. Petr Procházka Bc. Veronika Vondráková
Mgr. Leona Šímová Ilona Havelková
Mgr. Denisa Šťastná  
Mgr. Gabriela Tetourová  
Mgr. Šárka Skasko  
Mgr. Tomáš Valík  
Třída Třídní učitelky – I. stupeň Třída Třídní učitelé – II. stupeň
1. A Mgr. Miroslava Menčíková 6. A Mgr. Šárka Skasko
1. B Mgr. Tereza Milfajtová 7. A Mgr. Petr Procházka
2. A Mgr. Jiřina Šulcová 8. A Mgr. Denisa Šťastná
3. A Mgr. Lucie Ryšavá 9. A Mgr. Veronika Košacká
4. A Mgr. Hana Chaurová    
5. A Mgr. Adriana Vojnović    
Ostatní vyučující – I. stupeň Ostatní vyučující – II. stupeň
Mgr. Šárka Skasko Mgr. Dagmar Štěpánková
Mgr. Dagmar Štěpánková Mgr. Gabriela Tetourová
Mgr. Gabriela Tetourová Mgr. Tomáš Valík
Mgr. Tomáš Valík  
Školní družina Školní klub
Vychovatelka Marcela Havlíková Vychovatelka Monika Pindjaková
    Vychovatelka Monika Morkusová
Ekonomka školy Provozní zaměstnanci
Zdeňka Jupová  
Projekty
Vedoucí projektů Název projektu
Mgr. Šárka Glösslová Inkluzivní vzdělávání
Mgr. Marcela Došková Strážníci dětem – prevence Městské policie Jihlava
Výchova ke zdraví – Zdravotní ústav Jihlava
Mgr. Gabriela Tetourová Výchova k volbě povolání
Mgr. Veronika Košacká Environmentální vzdělávání
Mgr. Miroslava Menčíková Výukový program péče o chrup
Mgr. Leona Šímová Minimální preventivní program – Vrakbar
Normální je nekouřit
Mgr. Veronika Košacká Recyklohraní
Mgr. Tomáš Valík Školní mléko
Dana Mrázková Ovoce do škol
Mgr. Šárka Skasko
Mgr. Leona Šímová
Šance pro každého žáka
Předmětové komise Metodická sdružení
Čj, D, Vdo, Ev Mgr. Petr Procházka Speciální třídy Mgr. Lenka Válalová
Nj, Aj Mgr. Ondřej Pospíšil 1. – 3. třída Mgr. Lucie Ryšavá
Tv, Inf, Hv, Pv, Vv Mgr. Gabriela Tetourová 4. – 5. třída Mgr. Hana Chaurová
M, F, Ch, Př, Zem Mgr. Adriana Vojnović    
Copyright © 2018 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.