www.krestanka.cz

Vedení školy – funkce Titul, jméno, příjmení
Ředitelka školy Mgr. Šárka Glösslová
Statutární zástupkyně ředitelky školy Mgr. Marcela Došková
Zástupkyně ředitelky školy Mgr. Leona Šímová
Zástupkyně ředitelky školy Mgr. Šárka Skasko
Odborné funkce
Zastoupení v době nepřítomnosti ředitelky školy a statutární zástupkyně ředitelky školy
Metodička prevence Mgr. Leona Šímová
Výchovná poradkyně Mgr. Šárka Skasko
Odborné funkce KZŠ Jihlava
Koordinátor inkluze Mgr. Šárka Skasko
Koordinátoři ŠVP Mgr. Šárka Skasko, Mgr. Leona Šímová
Koordinátor ICT Externí pracovník
Koordinátor EVVO Mgr. Veronika Košacká
Zdravotník Jana Dvořáková, Jana Pjenčáková
Třída Třídní učitelky ST
(speciální pedagog)
Asistent pedagoga
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
ST I Mgr. Petra Mlčáková Jitka Čamrová
ST II Mgr. Lenka Válalová Hana Divišová
ST VI Mgr. Gabriela Tetourová Jana Dvořáková
ST VII Mgr. Helena Jordánová Valerie Faltová
ST VIII Mgr. Miroslava Pykalová Ilona Havelková
ST IX Bc. Tomáš Valík Soňa Klimentová
Ostatní vyučující – ST Tereza Klimešová
Mgr. Šárka Glösslová Mgr. Ivana Lakušová
Soňa Klimentová Tereza Mojčáková
Mgr. Veronika Košacká Dana Mrázková
Bc. Hana Pacltová Irena Nováčková
Mgr. Dana Patočková Jana Piková
Mgr. Petr Procházka Jana Pjenčáková
Mgr. Leona Šímová Monika Svobodová
Mgr. Tereza Milfajtová Dana Švancarová
Mgr. Adriana Vojnović Mgr. Magda Trnková
  Bc. Marcela Vaňková
Třída Třídní učitelky – I. stupeň Třída Třídní učitelé – II. stupeň
I. A Mgr. Lucie Ryšavá, DiS. VI. A Mgr. Adriana Vojnović
II. A Mgr. Miroslava Menčíková VII.  A Mgr. Veronika Košacká
II. B Mgr. Tereza Milfajtová VIII. A Mgr. Petr Procházka
III. A Mgr. Jiřina Šulcová IX. A Mgr. Šárka Skasko
IV. A Mgr. Dagmar Štěpánková    
V. A Mgr. Hana Chaurová    
Ostatní vyučující – I. stupeň Ostatní vyučující – II. stupeň
Mgr. Šárka Glösslová Mgr. Šárka Glösslová
Mgr. Marcela Došková Mgr. Marcela Došková
Soňa Klimentová Soňa Klimentová
Mgr. Marta Nešporová Bc. Lucie Mayerová
Mgr. Šárka Skasko Mgr. Marta Nešporová
Mgr. Gabriela Tetourová Mgr. Leona Šímová
Bc. Tomáš Valík Mgr. Dagmar Štěpánková
  Mgr. Gabriela Tetourová
  Bc. Tomáš Valík
Školní družina Školní klub
Vedoucí vychovatelka Marcela Havlíková Vedoucí vychovatelka Monika Pindjaková
Vychovatelka Jitka Čamrová Vychovatelka Monika Morkusová
Ekonomka školy Provozní zaměstnanci
Zdeňka Jupová Dagmar Antonů, Mariya Dohnalová, Anna Máchová
Ilona Havelková - administrativní pracovnice  
Projekty
Vedoucí projektů Název projektu
Mgr. Šárka Glösslová Inkluzivní vzdělávání
Mgr. Marcela Došková Strážníci dětem – prevence Městské policie Jihlava
Výchova ke zdraví – Zdravotní ústav Jihlava
Mgr. Gabriela Tetourová Výchova k volbě povolání
Mgr. Veronika Košacká Environmentální vzdělávání
Mgr. Jiřina Šulcová Výukový program péče o chrup
Mgr. Leona Šímová Minimální preventivní program – Vrakbar
Normální je nekouřit
Mgr. Veronika Košacká Recyklohraní
Dana Mrázková Ovoce do škol, Školní mléko
Předmětové komise Metodická sdružení
Čj, D, Vdo, Ev Mgr. Petr Procházka Speciální třídy Mgr. Lenka Válalová
Nj, Aj Mgr. Dagmar Štěpánková 1. – 3. třída Mgr. Lucie Ryšavá, DiS.
Tv, Inf, Hv, Pv, Vv Mgr. Gabriela Tetourová 4. – 5. třída Mgr. Hana Chaurová
M, F, Ch, Př, Zem Mgr. Adriana Vojnović    
Copyright © 2019 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.