www.krestanka.cz

Mapa školy 2015

Mapa školy pro ZŠ 2015
Souhrnné výsledky pro rodiče 
V lednu 2015 se žáci a jejich rodiče, všichni vyučující i ostatní pracovníci školy zúčastnili dotazníkového šetření společnosti SCIO, které mělo za cíl zjistit, jakýma očima vidí školu všichni aktéři školního života.

Velice nás těší výsledky těchto dotazníků, neboť hodnocení školy je velmi pozitivní.

Funkce školy nespočívá pouze v získávání znalostí či dovedností, ale také v osvojování správného a slušného chování. Žáci si velmi váží svých kamarádů, rodiče oceňují především vzájemné vztahy a komunikaci se školou, vyučující kladně hodnotí přátelské vztahy se žáky a mezi učiteli navzájem. Z pohledu rodičů škola rozvíjí u žáků zejména zdravé sebevědomí, schopnost sebekritiky, spolupráce v kolektivu a dodržovat pravidla. 

Podrobnější výsledky si můžete prohlédnout v přiložených souborech. 
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.