www.krestanka.cz
Pro žáky 7. třídy jsem vybrala aktivitu Hrátky grafy, díky které si žáci uvědomili, k čemu grafy slouží, kde se s nimi v běžném životě setkávají, kde je využívají. Po úvodní společné části si žáci do pracovního listu sestrojili graf závislosti rychlosti tělesa na čase a s využitím vypracovaného grafu vypočítali dráhu tělesa.
Hodina byla ukončena společnou kontrolou vlastní práce a reflexí.
 

IKAP_Fyzika_156_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.