www.krestanka.cz
Ve fyzice 7. ročníku jsme použili nástroj, jehož cílem bylo porozumění textu a vyhledání požadovaných informací. Při této aktivitě žáci využívali dosavadní vědomosti o vodě. Čtení textu a především následná práce ve dvojici vedla ke spolupráci a vzájemné komunikaci.
V použitém materiálu si žáci připomněli vlastnosti vody i její rozdělení podle určitých kritérií.  Dále se dozvěděli informace jim doposud neznámé, popř. zajímavosti o vodě, uvědomili si význam vody v přírodě i v běžném životě.
 

IKAP_Fyzika_679_2018_19

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.