www.krestanka.cz
I při distanční výuce pokračujeme v projektu IKAP. Žáci 7. ročníku měli za úkol vypracovat pracovní list „Atmosférické jevy – obrácená doplňovačka“. K vyplněné doplňovačce dopisovali jasnou a stručnou legendu. Při práci využívali znalosti z fyziky i internet. Jednalo se o zajímavou aktivitu, kterou žáci zvládli bez problémů. V případě potřeby měli možnost konzultace, a to telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí.
 

IKAP_Fyzika_355_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.