www.krestanka.cz
V rámci projektu Učíme ze života pro život, jsme se žáky šestého ročníku (6. A) využili aktivizačního nástroje č. 17 Skryté profese, jež byl realizován v rámci kariérového poradenství.
V úvodu hodiny jsme využili toho, že jsme si objasnili významové pojmy (profese, povolání, pracovní zařazení, typy vzdělání, uplatnění na trhu práce apod.) a diskutovali jsme o jednotlivých typech povolání. Překvapující bylo zjištění, že nemají představu o tom, čím jsou profesním zaměřením jejich rodiče (typ školy, vyučen v oboru apod.). Mají povědomí pouze o současném pracovním zařazení.
Poté následovala samostatná případně skupinová práce zaměřená na splnění úkolu v pracovním listě – osmisměrka, kde bylo ukryto 17 typů povolání. Žáci pracovali se zaujetím, hravá forma je bavila. Méně známá povolání např. knihař, optik…jsme si společně odůvodnili, co je náplní jejich práce, či zda se mohou ve svém okolí s takovými lidmi setkat.
Na závěr měli žáci barevně označit povolání, která by chtěli vykonávat a naopak ta, která nikoliv a zdůvodnit svá rozhodnutí. Zde se rozvinula zajímavá diskuze, ze které vzešlo, že žáci volili prestižnější typy povolání (právník, lékař) převážně kvůli výši výdělku a postavení ve společnosti. Někteří mají zkreslené představy o povoláních zahrnující dělnické profese (zedník, zemědělec, řezník apod.).
 

IKAP_Vv_17_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.