www.krestanka.cz
Pomocí výukových videí a e-lernigového kurzu na www.kpbi.cz  si žáci vypracovali pracovní list. Výuka probíhala na dálku v rámci distanční výuky. Proto jsme konzultovali teoretickou část individuálně přes emaily či sociální sítě.  Žáci se dozvěděli jak se chovat na internetu bezpečněji a uvědomili si rizikovost chování na internetu.

IKAP_Informatika_2218_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.