www.krestanka.cz
Na začátku hodiny jsme využili motivační nástroj „Vznik zvuku“. Žáci položili přes hranu stolu delší plastové pravítko a napružili ho. Po uvolnění se pravítko rozkmitalo a vznikl zvuk mechanickým kmitáním. Poté si žáci prakticky ověřili, jak se mění výška získaného zvuku v závislosti na délce pravítka vyčnívající přes hranu stolu. Po ukončení této aktivity jsme si zopakovali, jak zvuk vzniká a co ovlivňuje jeho šíření.

IKAP_Fyzika_400_2018_19

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.