www.krestanka.cz
Nástroj je určen pro žáky 9. ročníku v rámci probíraného tématu – ekologie. Žáci si doma zahráli ekologickou hru na týkající se dopravy. Webovou stránku se hrou žáci otevřeli po zadání URL adresy, kterou jsem jim zaslala. Cílem hry bylo absolvovat určitou cestu s plněním různých úkolů. Hra byla zábavná, ale zároveň nutila žáky i přemýšlet nad tím, jaké například využijí dopravní prostředky, aby utratili co nejméně peněz a zároveň uvolnili do ovzduší co nejméně emisí. Na konci hry byla vyhodnocena úspěšnost a také dopady cesty na životní prostředí. Žáci mi zaslali fotografie z průběhu hry a také svoje výsledky.

IKAP_Přírodopis_1128_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.