www.krestanka.cz
Nástroj jsme použili v 9. třídě v hodině přírodopisu. Při realizaci nástroje byly využity i mezipředmětové vztahy s informatikou (žáci tvořili tabulku na počítači) i s českým jazykem (žáci vyhledávali informace v textu). Úkolem bylo vytvořit tabulku s přehledem největších zaznamenaných zemětřesení na Zemi. Žáci pracovali ve dvojicích, kdy jeden vyhledával informace v textu a druhý je zaznamenával do tabulky. Dalším úkolem bylo vytvořit graf, znázorňující počet zemřelých při jednotlivých zemětřeseních. Tento úkol ale žáci v daném časovém limitu nestihli.

IKAP_Přírodopis_415_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.