www.krestanka.cz

Ostatní projekty

 Ostatní projekty

Naše škola v rámci programu „Školní mléko“, podporovaného Evropskou unií, nabízí svým žákům možnost zakoupit si za výhodnou cenu mléko, mléčné i další výrobky dodávané přímo od výrobce.

Dalším projektem, kterého se škola účastní, je evropský projekt "Ovoce do škol" s finanční podporou Evropského společenství. V rámci tohoto projektu mají žáci 1. stupně nárok na dotované ovoce a zeleninu, zcela zdarma. Vše je dodáváno čerstvé přímo do škol.

KZŠ Jihlava je také zapojena do školního programu „Recyklohraní“, pořádaného pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie a  drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných přímo ve škole.

V rámci prevence rizikového chování se žáci 1. stupně se svými třídními učitelkami zapojili do projektu „Normální je nekouřit. Program je zaměřen komplexně na ovlivňování postojů a chování dětí k zdravému způsobu života, zajištění dostatku aktivního pohybu, získávání základních znalostí o svém těle a jeho funkci, dodržování hygienických návyků a zásad zdravé výživy, informovanost o důsledcích kouření, atd. Součástí programu je část věnovaná dětem s pracovními listy pro každou lekci, motivačními příběhy veverky Věrky a úkoly i domácími úkoly pro společnou činnost dětí s rodiči.

Spolupráce s Magistrátem
Projekt „Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání“, s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016963, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva MŠMT
Výzva na podporu návratu do škol pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2021. Národní plán doučování. Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.
 

Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.