www.krestanka.cz
V sedmém ročníku jsme se věnovali tématu Bezpečná hesla. Žáci nejprve vyslechli informace k tomu, jak mají vypadat správná hesla a poté se ve Wordu snažili vytvořit myšlenkovou mapu a s její pomocí pak vymýšleli tvary správných hesel.
 

IKAP_Informatika_49_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.