www.krestanka.cz
V hodině přírodopisu v 9. ročníku byl využit transferový nástroj Zemětřesení v rámci ICT kompetence. Žáci měli k dispozici text, ve kterém byla popsána katastrofální tsunami v dějinách. Podle informací z textu vytvořili tabulku, kde byly shrnuté informace o místě, datu a stupni zemětřesení, dále o počtech obětí a o jakou litosférickou desku se jednalo. Někteří žáci stihli vypracovat i graf, který ukazoval počty obětí jednotlivých zemětřesení.
Práce žáky velmi zaujala, využili při ní své znalosti z hodin informatiky.
 

IKAP_Přírodopis_415_2018_19

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.