www.krestanka.cz

Školní poradenské pracoviště Křesťanské základní školy Jihlava
 
 
Titul, jméno, příjmení
 
Funkce ve ŠPP
 
Specializace
 
Pracovní činnost ve ŠPP
 
Mgr. Šárka Glösslová
 
Vedoucí školního poradenského pracoviště
 
Odborný garant v poradenské činnosti Společné vzdělávání
 
Odborný konzultant s poradenskými centry, institucemi a zákonnými zástupci v rámci své funkce
 
Koordinátor inkluze podpůrné sítě v Jihlavě
 
Certifikovaný lektor MŠMT
pro Společné vzdělávání
 
Komunikace s odbornými pracovišti MŠMT, SPC, PPP
 
Legislativní proces školského zákona a jeho implementace ve vzdělávání
a výchově žáků se SVP

 
Garance etického chování mezi žáky, zákonnými zástupci
a pedagogy

 
Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání
Mentoring
 
Implementace Školského zákona při výchově a vzdělávání žáků se SVP
 
Podpora ve vzdělávání žáků 2. – 5. stupně PO 


Zajištění odborného personálního obsazení
 
Zpracování odborných posudků
a zpráv

 
Rozdělení kompetencí k odborné činnosti a jejich kontrola
 
Mgr. Leona Šímová
 
Odborný garant
pro

metodickou odbornou činnost se žáky
s rizikovým chováním
 
Odborný konzultant s poradenskými centry, institucemi a zákonnými zástupci v rámci své funkce
Koordinátor ŠVP
Koordinátor ICT
 
Metodička prevence
 Školní parlament
Spolupráce s OSPOD
 
Certifikovaný lektor MŠMT pro Společné vzdělávání
 
Legislativní proces v inkluzivním vzdělávání
 
Vedení pedagogů a organizace mimoškolní činnosti ŠD, ŠK
Mentoring
 
Spolupráce a aktivní činnost – OSPOD, Policie ČR, Probační
a mediační služba, CPP DOK Jihlava

 
Prevence a spolupráce se žáky
a jejich zákonnými zástupci – výchovná komise
 
Zpracování MPP, IvýP
 
Zpracování odborných posudků
a zpráv
 
Mgr. Šárka Skasko
 
Odborný garant zajišťující
metodickou odbornou pomoc pro žáky
se SVP
 
Odborný konzultant se ŠPZ, institucemi a zákonnými zástupci v rámci své funkce
 
Koordinátor ŠVP
Koordinátor inkluze
 
Výchovná poradkyně
Inkluzivní vzdělávání a výchova
 
Legislativní proces v inkluzivním vzdělávání
 
Komunikace s odbornými pracovišti SPC, PPP, spolupráce s OSPOD
 
Organizační zajištění asistentů pedagoga a speciálních pedagogů
 
Mentoring
 
Vedení asistentů pedagoga
 
Spolupráce a aktivní činnost s odbornými pracovišti
 
Spolupráce se žáky a jejich zákonnými zástupci – výchovná komise
 
Podpora a zajištění vzdělávání
1. stupeň PO
 
Zpracování PLPP , IVP,
odborných posudků a zpráv
 
 
Mgr. Lenka Válalová
 
Odborné vedení speciálních pedagogů školy
 
Speciálně pedagogické poradenství – diagnostika
 
Předměty speciálně pedagogické péče – obsah a garance odborné výuky
 
 
Diagnostika v rámci PLPP
Spolupráce s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence
Vedení logopedických
a dyslektických asistentů
 
Mgr. Stanislava Rychtecká
 
 
Školní speciální pedagog
 
 
Speciální pedagogika
Logopedie
 
Školní speciální pedagog
Odborný posudek
PLPP, IVP
 
 
Mgr. Hana Pacltová
 
Školní speciální pedagog
 
 
Speciální pedagogika – vychovatelství
Specializace psychopedie
Logopedie
 
Školní speciální pedagog
Odborný posudek
PLPP, IVP 
Sociální zázemí žáků
 
 
Mgr. Michaela Burghardt
 
Odborný pracovník ŠPP
 
Logopedický a dyslektický asistent
 
Náprava logopedických
a dyslektických vad
 
 
Jitka Čamrová
 
 
Odborný pracovník ŠPP
Speciální pedagog
 
Studující speciální pedagogika
 
PLPP, IVP
 
Alexandra Hřibková
 
 
Odborný pracovník ŠPP
Speciální pedagog
 
Studující - Obor intervence
psychopedie a etopedie
 
PLPP, IVP
 
Mgr. Helena Jordánová
 
Odborný pracovník ŠPP
Speciální pedagog
 
Český jazyk, Znaková řeč
surdopedie a psychopedie
 
 
Odborný posudek
PLPP, IVP
 
 Bc. Tomáš Michálek
koordinátor sexuální výchovy
 
Odborný pracovník ŠPP
Speciální pedagog
 
Speciální pedagogika - vychovatelství
Problematika sexuální výchovy
 
Odborný posudek
PLPP, IVP
 
 
Mgr. Petra Mlčáková
 
 
Odborný pracovník ŠPP
Speciální pedagog
 
Autismus
Znaková řeč, Somatopedie,
Tyflopedie, Logopedický asistent
 
Odborný posudek
PLPP, IVP 
 
 
 
Bc. Romana Průšová
 
 
Odborný pracovník ŠPP
Zdravotní sestra
 
Specifika ošetřovatelské péče
u dětí s onemocněním srdce
 
Pedagog
Všeobecná zdravotní sestra
 
 
Mgr. Miroslava Pykalová
 
Odborný pracovník ŠPP
Speciální pedagog
 
 
Somatopedie,
Tyflopedie, Psychopedie
 
Odborný posudek
PLPP, IVP 
 
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.