www.krestanka.cz
 
 

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 3, Jihlava

Zápis školské rady č. 1 / 2015                                                 V Jihlavě 12. 3. 2015

 První zasedání školské rady bylo svoláno ředitelkou školy Mgr. Šárkou Glösslovou na základě Zákona č. 561 / 2004 Sb., školský zákon, § 167.

 Program 1. zasedání školské rady 

  1. Výsledky voleb.
  2. Vznik nové školské rady, zvolení předsedy, místopředsedy a zapisovatele;
  3. Schválení plánu práce ŠR na školní rok 2014 / 2015
  4. Školní vzdělávací program
  5. Koncepční záměry rozvoje školy
  6. Zápis do 1. třídy
  7. Různé
  8. Jednotlivé připomínky a vyjádření ŠR
  9. Zápis z jednání

 

Zápis školské rady č. 1 / 2015

1. Výsledky voleb.

 2. Vznik nové školské rady byl proveden rozhodnutím školské rady ke dni 24. 1. 2012.

Školská rada byla ustanovena ve složení:

Předseda: Ilona Havelková

Místopředseda: P. Mgr. Grzegorz Bajon

Zapisovatel: Mgr. Leona Šímová

 

3. Plán práce školské rady na rok 2015.

Školská rada schválila plán práce na rok 2015, který je součástí zápisu.

4. Školská rada byla seznámena se Školním vzdělávacím programem.

Školní vzdělávací program Základní škola (Fraus), Školní vzdělávací program s přílohou LMP (lehké mentální postižení) a Školní vzdělávací program pro základní školu speciální (vlastní výukové materiály tvořené pedagogy školy). 

 5. Koncepční záměry rozvoje školy v roce 2015.

-          nákup 8 počítačů a dalšího technického vybavení – rozšíření učebny pro výuku informatiky

-          velikonoční a vánoční jarmark

-          ozvučovací technika pro akce školy

-          zakoupení nového nábytku do odborné učebny informatiky

-          zajištění bezpečnosti – metodické doporučení MŠMT

-          malování a opravy tříd v průběhu hlavních prázdnin

 

6. Zápis do 1. třídy

Bylo zapsáno celkem 26 dětí, z toho 5 dětí má odklad. Bylo opět vyhověno i příslušníkům jiné národnosti. Rodiče své děti přihlásili na doporučení ostatních zákonných zástupců našich žáků.

 7. Různé

-          vlastní učebnice a pracovní materiály – Finanční gramotnost, Sbírka cvičení do fyziky

-          nákup pomůcek a vzdělávacích programů Fraus

-          příprava k realizaci vlastní příručky o speciálních vzdělávacích potřebách

 

8. Připomínky a vyjádření školské rady

9. Zápis a usnesení

 Zápis školské rady byl uzavřen a odsouhlasen všemi členy.

 

Podpisy:          Předseda                                                                                                      

                      Členové ŠR                                                                                                  

Copyright © 2021 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.