www.krestanka.cz

Poděkování

Vážená paní ředitelko,
dovoluji si Vás oslovit jako zástupce Křesťanské základní školy Jihlava, abych Vám sdělil, že Vaše žákyně Kateřina Drdlová úspěšně zahájila studium na naší škole a patří mezi nejlepší žáky ve třídě. Budeme rádi, pokud z vaší školy budeme mít mezi našimi žáky i v dalších letech vaše absolventy.
Přestože ocenění vzdělání v české společnosti není žádné, nebo jen slovní, jsou právě úspěchy žáků, které jste Vy i my vzdělávali, jedním z mála povzbuzení v naší společné nelehké práci.
Rádi bychom Vám a Vašim kolegům chtěli poděkovat za to, jak ke vzdělávání budoucích generací přistupujete. Budu rád, pokud naše poděkování budete tlumočit také všem kolegům ve Vašem sboru.
Přeji Vám i celému sboru Vaší školy hodně úspěchu a zdaru při Vaší další pedagogické činnosti.
 
S pozdravem
 
Ing. Josef Charamza
ředitel školy
tel.: 569 433 519
mobil: 724 118 012
charamzam@stavskola.cz
www.stavskola.cz
SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod
Jihlavská 628, 580 01 Havlíčkův Brod
pondělí 29. 1. 2024
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.