www.krestanka.cz

Screeningové testování ve školách v září 2021

  • rodiče žáků 1. tříd mohou se svými dětmi vstoupit do budovy školy a užít si jejich první den za předpokladu, že použijí ochranu dýchacích cest
  • ve škole proběhne preventivní screeningové testování 3x po sobě (1. 9. s výjimkou žáků 1. třídy, kteří budou testováni 2. 9. 2021, poté 6. 9. a 9. 9. 2021 všichni žáci školy)
  • testováni nebudou žáci, kteří si donesou potvrzení o očkování, prodělání covid-19 ve lhůtě 180 dnů, příp. předloží negativní test ze zdravotnického zařízení
  • pokud se žák nepodrobí testování, bude se moci zúčastnit prezenční výuky pouze s ochranou dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nesmí zpívat a cvičit, musí dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru při konzumaci potravin
  • z povinnosti nosit ochranu úst jsou vyjmuti žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
čtvrtek 26. 8. 2021
Copyright © 2021 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.