www.krestanka.cz

Vážení učitelé, asistenti, milí spolužáci,
v letošním adventním období jsme pro Vás připravili zcela jedinečnou soutěž s názvem Vyhraj vánočku pro svou třídu. Cílem bylo nejen naladit vánoční atmosféru, ale také povzbudit spolupráci mezi žáky naší školy.
Soutěž trvala tří týdny a úkolem žáků bylo během nich uhodnout devět různorodých otázek. První týden byl věnován poznávání různých druhů koření, které jsou neodmyslitelně spojené s vánočním cukrovím. Druhý týden bylo úkolem uhádnout koledy pomocí obrázkových šifer. Třetí týden přinesl vánoční hádanky, s jejichž rozluštěním si museli žáci poradit.
Ve středu 20. 12. členové parlamentu umístili do vestibulu školy vánoční krabici, do níž žáci vhodili své kartičky s odpověďmi. Poté byly kartičky roztříděny na ty se správnými odpověďmi a na ty se odpověďmi špatnými. O den později proběhlo losování a vyhlášení tří výherců, kterým byly předány odměny. Na vánočce si pochutnají žáci IV.A, STIV a VII.A. Gratulujeme a děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili.
Závěr děkujeme vedení školy za možnost tuto akci uspořádat.
Krásné vánoční svátky Vaši parlamenťáci
 
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.