www.krestanka.cz

Stravování ve školním roce 2021/2022

úterý 4. 5. 2021
Vážení zákonní zástupci,
pokud máte zájem, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, je nutné podat Přihlášku ke stravování na školní rok 2021/2022".
Přihlášku vyplňte, podepište (informace pro zákonné zástupce si ponechte) a doručte do školy nejpozději do 31. května 2021.
Přihlášku lze zaslat poštou, naskenovat a poslat na doskova@krestanka.cz, vhodit do schránky ve škole nebo poslat po dítěti, které se vyučuje ve škole.
Rozhodující pro přijetí ke školnímu stravování je datum doručení přihlášky do školy a naplnění kapacity školní jídelny (160 žáků).
Copyright © 2022 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.