www.krestanka.cz

Aktuálně

Nacházíte se: ÚVOD AKTUÁLNĚ

Nabídka pracovního místa

Ředitelka školy vyhlašuje výběrové řízení na pozici uklízečka. Pracovní podmínky budou sděleny ústně. Informace podává ekonomka školy na telefonním čísle 721 010 532.
středa 24. 5. 2023

Jarní prázdniny 2023/2024 - změna termínu

MŠMT z důvodu konání Mistrovství světa v biatlonu 2024 v Novém Městě na Moravě ve dnech 5. 2. - 18. 2. 2024 stanovuje změnu termínu jarních prázdnin ve školním roce 2023/2024 v Kraji Vysočina z termínu 26. 2. - 3. 3. 2024 na nový termín 12. 2. - 18. 2. 2024.
úterý 2. 5. 2023

Nabídka pracovních míst

Od nového školní roku přijmeme učitelku/učitele. Požadovaný obor - 1. stupeň, matematika, chemie, informatika, tělesná výchova, speciální pedagogika.
V případě zájmu pište na reditelstvi@krestanka.cz.
středa 12. 4. 2023, aktualizace 28. 4. 2023

Žáci přijatí do 1. třídy

Výsledky zápisu pro školní rok 2023/2024
Seznam žáků - po rozkliknutí nadpisu
úterý 19. 4. 2023

Informace ke stravování na školní rok 2023/2024

  • zájemci o stravování vyplní a odevzdají přihlášku ke stravování do školy nejpozději do 31. 5. 2023!
  • přihlášku pro příští školní rok musí vyplnit a odevzdat i současní strávníci
  • v přihlášce uvádějte údaje platné od 1. 9. 2023 (třída)
  • spodní část přihlášky s informacemi a cenami obědů si po odstřihnutí ponechávají zákonní zástupci
  • strávníci, kteří budou i dále odebírat obědy, nebudou čip na konci školního roku vracet!
  • noví strávníci obdrží čip s přiděleným identifikačním číslem (čipy nelze vyměňovat), na čip je vybírána záloha 100 Kč
  • ztrátu čipu musí ihned nahlásit na SOŠ sociální, kde si zakoupí čip nový
  • současně s čipem obdrží každý strávník přihlašovací údaje pro internetové odhlašování a přihlašování obědů
  • odhlašování a přihlašování obědů přes internet je možné vždy předchozí den do 13. hodiny
  • v případě nemoci je možné odhlásit oběd od 13 – 15 hodin odpoledne a ráno od 6 -7 hodin telefonicky do jídelny na tel. 732 254 394
Noví strávníci si budou moci vyzvednout čip a přihlašovací údaje pro internet od 22. 8. 2023 v kanceláři SOŠS u Matky Boží, Fibichova 978/67, Jihlava.
Žáci, kteří budou odcházet ze školy nebo se nebudou v novém školním roce stravovat, musí vrátit čipy a vyzvednout si zálohu 100 Kč ve čtvrtek 29. 6.  a v pátek 30. 6. od 7 do 14 hodin.
S případnými dotazy se obracejte na paní Brychtovou (tel. 567 303 782).
Pozn. 
Platbu na červen je nutné poslat do 20. května, na září do 20. srpna.
Přihláška po rozkliknutí nadpisu.

čtvrtek 27. 4. 2023

Testování žáků devátých tříd

Naše škola byla zařazena do skupiny škol, ve kterých bude ČŠI provedeno elektronické zjišťování výsledků vzdělávání u žáků 9. A a 9. B. v oblastech Přírodopis a Čtenářská gramotnost.
Testování proběhne v období od 15. května do 2. června 2023.
Informace o míře získaných vědomostí a dovedností žáků poskytnou zpětnou vazbu žákům a jejich zákonným zástupcům a školou budou využity pro vlastní hodnocení efektivity vzdělávání.
čtvrtek 13. 4. 2023

Nabídka vybavení učebny informatiky

Informace po rozkliknutí nadpisu
středa 5. 4. 2023

Informace pro strávníky

Změna odkazu v aplikaci iCanteen pro objednávání a rušení stravy: https://jidelna2.sosmb.cz:8443/login 
Opravte si prosím Váš odkaz ve webovém prohlížeči a na mobilním telefonu. 
úterý 22. 11. 2022

Letáky PČR varující před podvody

V příloze - po rozkliknutí nadpisu.
středa 25. 1. 2023

Prosba o pomoc

V minulém týdnu rozsáhlý požár připravil rodinu jednoho z našich žáků o střechu nad hlavou. Finanční dar majitelce domku (mamince se 3 dětmi) můžete zasílat na její účet 1017775309/5500.
Předem děkujeme.
https://www.jihlavske-listy.cz/clanek37752-mamince-s-tremi-detmi-shorela-na-rounku-strecha-nad-hlavou-pomaha-obec-i-lide.html
úterý 24. 1. 2023

Školní poradenské pracoviště KZŠ

Vážení rodiče,
připravili jsme na našich stránkách novou složku „Školní poradenské pracoviště“. Přečtěte si, na koho se můžete ve škole obrátit, kdo má profesně nejblíž starosti, kterou řešíte. V jednotlivých poruchách máte materiály, které pedagogové KZŠ Jihlava zpracovali. Najdete odborný vhled do problematiky, ale především praktické návody, jak pracují učitelé, aby se vaše dítě cítilo ve škole úspěšně a neztrácelo motivaci. Připravujeme další články a popis specifických poruch, se kterými se ve své praxi setkáváme. Postupně budeme tuto složku doplňovat.
Věřím, že společně dokážeme, že inkluze není jenom slovo.
Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy
středa 6. 10. 2021

KPPP Brno

Od února 2018 začala naše škola spolupracovat s Křesťanskou pedagogicko - psychologickou poradnou Brno, s PaedDr., Mgr. Jitkou Pospíšilovou.
V  konzultačních dnech je možnost využít jejích služeb. Veškeré informace jsou důvěrné a podléhají ochraně soukromí.  
Podmínkou realizace konzultace je vyplněný a podepsaný formulář (viz příloha po rozkliknutí nadpisu). Objednávání je možné přímo na telefonním čísle 734 860 377 nebo prostřednictvím výchovné poradkyně Mgr. Šárky Skasko (skasko@krestanka.cz, 567 302 161) .   
 

Školní jídelna

Nové telefonní číslo do školní jídelny je 732 254 394. 
Původní telefonní číslo bude funkční do 31. 3. 2021 souběžně s novým.
čtvrtek 25. 2. 2021
 Motto
„Dobrou školu nedělá určitá pedagogická metoda, ani změna její vnitřní organizace, struktury či způsobu známkování, ani plán, podle něhož škola dlouhodobě pracuje. Dobrou školu dělají dobří učitelé.“
Loga
Copyright © 2023 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.