www.krestanka.cz

Testování žáků devátých tříd

Naše škola byla zařazena do skupiny škol, ve kterých bude ČŠI provedeno elektronické zjišťování výsledků vzdělávání u žáků 9. A a 9. B. v oblastech Přírodopis a Čtenářská gramotnost.
Testování proběhne v období od 15. května do 2. června 2023.
Informace o míře získaných vědomostí a dovedností žáků poskytnou zpětnou vazbu žákům a jejich zákonným zástupcům a školou budou využity pro vlastní hodnocení efektivity vzdělávání.
čtvrtek 13. 4. 2023
Copyright © 2023 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.