www.krestanka.cz

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Své dítě musíte k zápisu registrovat vyplněním žádosti o zápis a vybráním termínu a času prostřednictvím aplikace ZápisyOnline (ikona v levém sloupci).
Ostatní důležité informace k zápisu včetně příslušných dokumentů se Vám zobrazí po rozkliknutí nadpisu této zprávy.
S vyplněnými žádostmi se poté dostavte k zápisu dle vybraného termínu.

čtvrtek 14. 3. 2024

Zápis do prvních tříd na školní rok 2024/2025
pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

proběhne:

v pátek 12. 4. 2024 od 14.00 do 18.00 hodin,
v sobotu 13. 4. 2024 od 9.00 do 11.00 hodin.

S sebou přineste: 

  • rodný list dítěte,

  • průkaz totožnosti zákonného zástupce,

  • vytištěnou žádost o přijetí či odklad školní docházky (ze systému ZápisyOnline)

  • podklady k poskytování podpůrných opatření (pouze v případě, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami).


K zápisu se musí dostavit i rodiče s dítětem, které mělo odklad povinné školní docházky.

K žádosti o odklad povinné školní docházky či dřívější nástup do školy před 6. rokem věku dítěte je nutné doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
 
Zápis probíhá ve dvou částech:

1. formální část
  • podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce (v systému ZápisyOnline, prolink na webových stránkách školy);
  • podání informací o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte potřebných
  • pro nastavení vhodného podpůrného opatření; o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;
  • případné podání žádosti o odklad školní docházky.
2. motivační část
  • rozhovor se zapisovaným dítětem je zaměřen na motivaci pro školní docházku; představení školy jako bezpečného místa a příjemného prostředí;
  • v rámci cílených aktivit se bude orientačně posuzovat školní připravenost (úroveň dosažených znalostí a dovedností).

  
Výsledek zápisu bude oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy.  
O přijetí/nepřijetí dítěte do prvního ročníku základního vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle § 36 školského zákona.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zákonným zástupcům oznámeno písemnou formou.

 

Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.