www.krestanka.cz

Zápis do 1. třídy


Zápis do prvních tříd na školní rok 2018/2019
pro děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012

proběhne:
v pátek 13. 4. 2018 od 14.00 do 17.00 hodin,
v sobotu 14. 4. 2018 od 9.00 do 11.00 hodin.

S sebou přineste: 

  • rodný list dítěte,

  • průkaz totožnosti zákonného zástupce,

  • podklady k poskytování podpůrných opatření
    (pouze v případě, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami).

K zápisu se musí dostavit i rodiče s dítětem, které mělo odklad povinné školní docházky.

K žádosti o odklad povinné školní docházky či dřívější nástup do školy před 6. rokem věku dítěte je nutné doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
 
Zápis probíhá ve dvou částech:

1. formální část
  • podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce (možnost stažení formuláře na  webových stránkách školy);
  • podání informací o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte potřebných pro nastavení vhodného podpůrného opatření; o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;
  • případné podání žádosti o odklad školní docházky.
2. motivační část
  • rozhovor se zapisovaným dítětem je zaměřen na motivaci pro školní docházku; představení školy jako bezpečného místa a příjemného prostředí;
  • v rámci cílených aktivit se bude orientačně posuzovat školní připravenost (úroveň dosažených znalostí a dovedností).
 
Výsledek zápisu bude oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy.

O přijetí/nepřijetí dítěte do prvního ročníku základního vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle § 36 školského zákona.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zákonným zástupcům oznámeno písemnou formou.
 
Copyright © 2018 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.