www.krestanka.cz

Zápis do 1. třídy

Své dítě musíte k zápisu registrovat vyplněním žádosti o zápis a vybráním termínu a času prostřednictvím aplikace ZápisyOnline (ikona v levém sloupci).
Ostatní důležité informace k zápisu včetně příslušných dokumentů se Vám zobrazí po rozkliknutí nadpisu této zprávy.
S vyplněnými žádostmi se poté dostavte k zápisu dle vybraného termínu.

Ви повинні зареєструвати дитину для зарахування, заповнивши заяву на зарахування та обравши дату та час через заяву ЗаписиОнлайн (іконка в лівій колонці).
Буде відображено іншу важливу для реєстрації інформацію, включаючи відповідні документи після натискання на заголовок цього повідомлення.
Із заповненими заявками приходьте на реєстрацію відповідно до обраної дати.

pondělí 20. 3. 2023

Zápis do prvních tříd na školní rok 2023/2024

pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017

proběhne:
v pátek 14. 4. 2023 od 14.00 do 18.00 hodin,
v sobotu 15. 4. 2023 od 9.00 do 11.00 hodin.

S sebou přineste: 

 • rodný list dítěte,
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce,
 • podklady k poskytování podpůrných opatření (pouze v případě, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami).
K zápisu se musí dostavit i rodiče s dítětem, které mělo odklad povinné školní docházky.

K žádosti o odklad povinné školní docházky či dřívější nástup do školy před 6. rokem věku dítěte je nutné doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
 
Zápis probíhá ve dvou částech:

1. formální část
 • podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce (možnost stažení formuláře na webových stránkách školy);
 • podání informací o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte potřebných pro nastavení vhodného podpůrného opatření; o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;
 • případné podání žádosti o odklad školní docházky.
2. motivační část
 • rozhovor se zapisovaným dítětem je zaměřen na motivaci pro školní docházku; představení školy jako bezpečného místa a příjemného prostředí;
 • v rámci cílených aktivit se bude orientačně posuzovat školní připravenost (úroveň dosažených znalostí a dovedností).
 
Výsledek zápisu bude oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy.  
O přijetí/nepřijetí dítěte do prvního ročníku základního vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle § 36 školského zákona.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zákonným zástupcům oznámeno písemnou formou.

 

Набір до перших класів на 2023/2024 навчальний рік

для дітeй, які народилися з 1 вересня 2016 року по 31 серпня 2017 року

матиме місце:
у п’ятницю 14 квітня 2023 р. з 14:00 до 18:00,
у суботу 15 квітня 2023 року з 9.00 до 11.00 год.

Візьміть із собою:

 • документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку),
 • документ, що дає право представляти дитину,
 • документи для надання ocoбливих поcлуг (тільки якщо це учень з особливими освітніми потребами).

Батьки з дитиною, якій відстрочили обов'язкове відвідування школи, також повинні бути присутніми на реєстрації.

Щоб подати заяву про відстрочку обов’язкового відвідування школи або достроковий вступ до школи до 6 - річного віку дитини, необхідно документально надати рекомендаційну заяву шкільної консультації а лікаря-спеціалістa.

Реєстрація проходить у дві частини:

1. формальна частина

 • подання заяви про вступ до загальноосвітнього навчального закладу (можливість завантаження форми на сайті школи);
 • надання інформації про особливі освітні потреби дитини, встановлeння відповіднoго захoдy підтримки; про проблеми зі здоров'ям, які можуть вплинути на хід навчання;
 • можлива заява про відстрочку відвідування школи.

2. мотиваційна частина

 • співбесіда з зарахованою дитиною спрямована на мотивацію до відвідування школи; представлення школи як безпечного місця та приємного середовища;
 • у рамках цільових заходів буде проводитися орієнтовне оцінювання готовності до школи (досягнутого рівня знань і вмінь).

 
Результати реєстрації будуть оголошені шляхом публікації списку прийнятих заявників на сайті школи.
Відповідно до § 36 Закону про освіту директор школи вирішує приймати чи не приймати дитину до першого клaсу основної освіти.
Рішення про прийняття/неприйняття буде повідомлено законним представникам у письмовій формі.

Copyright © 2023 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.