www.krestanka.cz

Zápis do 1. třídy


Zápis do prvních tříd na školní rok 2019/2020
pro děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013
proběhne:
v pátek 12. 4. 2019 od 14.00 do 17.00 hodin,
v sobotu 13. 4. 2019 od 9.00 do 11.00 hodin.

 

S sebou přineste: 

  • rodný list dítěte,
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce,
  • podklady k poskytování podpůrných opatření (pouze v případě, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami).

 
K zápisu se musí dostavit i rodiče s dítětem, které mělo odklad povinné školní docházky.

K žádosti o odklad povinné školní docházky či dřívější nástup do školy před 6. rokem věku dítěte je nutné doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
 

Zápis probíhá ve dvou částech:

1. formální část

  • podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce (možnost stažení formuláře na  webových stránkách školy);
  • přidělení registračního čísla zapisovanému dítěti;
  • podání informací o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte potřebných pro nastavení vhodného podpůrného opatření; o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;
  • případné podání žádosti o odklad školní docházky.

2. motivační část
  • rozhovor se zapisovaným dítětem je zaměřen na motivaci pro školní docházku; představení školy jako bezpečného místa a příjemného prostředí;
  • v rámci cílených aktivit se bude orientačně posuzovat školní připravenost (úroveň dosažených znalostí a dovedností).

 

Výsledek zápisu bude oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (pod přidělenými registračními čísly) na webových stránkách školy.
O přijetí/nepřijetí dítěte do prvního ročníku základního vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle § 36 školského zákona.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zákonným zástupcům oznámeno písemnou formou.
 

Copyright © 2019 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.