www.krestanka.cz

Výzva na podporu návratu do škol – „Doučování“
 
Aktivity realizované v rámci výzvy směřují k podpoře návratu žáků do škol v důsledku eliminace negativních dopadů výluky prezenční výuky způsobených pandemií covid-19 ve školním roce 2020/2021 i v druhé polovině školního roku 2019/2020.
 
Aktivity se zaměří především na kompenzaci vzdělanostních ztrát a snížení vzniklých vzdělanostních nerovností. Realizace aktivit bude probíhat primárně prezenční formou (pokud epidemická situace a dostatek personálních kapacit dovolí) a budou zaměřeny především na stěžejní předměty v rámci školního vzdělávacího programu. Primárně s činnostmi školy vedoucími k vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků souvisejících s výpadkem prezenčního vyučování z důvodu pandemie covid-19.
 
Konkrétní uznatelné činnosti jsou:
  • individuální doučování žáků školy,
  • skupinové doučování žáků školy.
 
Pokud není z objektivních důvodů možné využít dotaci na primární aktivitu, je umožněno je využít na aktivity školy vedoucí k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji žáků, aktivity zaměřené na celostní rozvoj žáků a adaptaci žáků po návratu do škol. Konkrétní uznatelné činnosti jsou:
  • skupinové socializační aktivity,
  • odborné služby skupinové (stmelovací programy, konzultační skupiny),
  • odborné přednášky pro žáky s tématy duševního zdraví, zdravého kolektivu,
  • internetové bezpečnosti aj.
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.