www.krestanka.cz

4. setkání školních parlamentů

Ve středu 7. června 2017 se vybraní členové našeho školního parlamentu zúčastnili setkání žákovských parlamentů, které se konalo v bodově Krajského úřadu v Jihlavě.
Cílem konference byla výměna informací o akcích pořádaných školním parlamentem, dále prověření schopností členů parlamentu a zmapování jejich potřeb.
 
Copyright © 2018 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.