www.krestanka.cz

Neformální
Smlouva mezi členem školního parlamentu a školou
 
Jméno žáka:            
Třída:                       
Ze vedení školy:      
Školní rok:              
 
 
Já, člen školního parlamentu, se podpisem této smlouvy zavazuji:
  • Účastnit se zasedání žákovského parlamentu (ŠP) a na zasedání chodit včas.
  • Informovat třídu o zasedáních ŠP a naopak ze třídy předávat informace do ŠP.
  • Podílet se na činnostech parlamentu.
  • Propagovat a reprezentovat školu.
  • Řádně si doplňovat zameškané učivo z hodin, kdy se budu účastnit zásednání ŠP.
  
Já, zástupce školy, prohalšuji:
  • Škola poskytne pro činnost žákovského parlamentu zázemí (prostory).
  • Člen žákovského parlamentu bude uvolněn z hodin, jestliže si to budou žádat jeho povinnosti.
  • ŠP bude mít přístup k informacím, které bude pro svou činnost potřebovat.
  • Škola bude informovat o činnostech parlamentu prostřednictvím dostupných prostředků (web školy, média, na pedagogické radě).
  • Škola bude podporovat ŠP a jeho činnosti (pravidelné schůzky s vedením, záštita nad projekty).
  
V ……………………………………………, dne ……………………………
 

              (zástupce školy)                                                        (člen žákovského parlamentu)
 
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.