www.krestanka.cz
V rámci projektu I-KAP I Učíme se ze života pro život, jsme využili další část aktivizačního materiálu číslo 14, kde jsme se společně se žáky zamýšleli nad profesní orientací.  Společně jsme pracovali se stránkami národní soustavy povolání (www.nsp.cz), kde jsme na základě jejich zájmu vyhledávali povolání a veškeré informace s ním spojené např. potřebnou míru kvalifikace (studia), zdravotní omezení, výši výdělku. Žáci byli stránkami zaujati. Budou využívat i v rámci soukromí.  Další fází byla samostatná práce, kdy žáci vyplňovali pracovní list, v němž kladené otázky směřovaly k profesní orientaci jednotlivce. 
Tento aktivizační materiál hodnotím jako využitelný a přínosný.
 

IKAP_Vv_14_2

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2019 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.