www.krestanka.cz
1. září 2015 jsme přivítali 14 prvňáčků do běžné třídy a 3 prvňáčky do speciální třídy. 
Všechny prvňáčky přivítala paní ředitelka a třídní učitelky. Poté si prvňáčci prohlédli hojnou nadílku, kterou získali. Obdrželi výukový balíček od nakladatelství Fraus se všemi učebnicemi, pracovními sešity a dalšími výukovými pomůckami. Dále od Kraje Vysočina získali kufřík Bezpečně do školy i do přírody, dalším „dárkem“ pro prvňáčky byla ROTO stavebnice, kterou získali od firmy BOSCH ve spolupráci s Krajem Vysočina v letošním roce vůbec poprvé. Posledním dárkem byly desky na sešity od programu Ovoce do škol. 
Poté jsme se přesunuli na školní dvorek, kde starší spolužáci z  5. ročníku přečetli slib prvňáčka, který si domů odnesli společně se stužkou, kterou prvňáčci obdrželi od páťáčků. 
 

Prvňáčci

Copyright © 2019 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.