www.krestanka.cz
V hodině přírodopisu v 7. ročníku jsme využili aktivitu, jejímž cílem bylo využití jazykových kompetencí a zopakování a osvojení vědomostí o vývoji ryb, dále osvojení si názvů zástupců různých druhů ryb, včetně jejich určení. Nejprve si žáci zopakovali již dříve nabyté vědomosti o rozmnožování ryb a poté vyplňovali pracovní list s využitím překladového slovníku na internetu. Práce probíhala ve skupinách, ve kterých měli žáci rozdělené úkoly. Dané druhy ryb určovali podle svých znalostí a druhy ryb, které nepoznali, vyhledali na internetu.
Na konci hodiny proběhla kontrola práce, oprava chybně vyhledaných slov a zhodnocení celé aktivity.
 

IKAP_Přírodopis_225

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2019 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.