www.krestanka.cz

Výsledky voleb

Výsledky voleb do Školské rady Křesťanské základní školy Jihlava 
na období 2022 – 2024

Přípravný výbor sečetl hlasy a potvrdil svými podpisy regulérnost a výsledky tajných voleb do školské rady Křesťanské základní školy Jihlava. V průběhu přípravy a samotných voleb se nevyskytly žádné skutečnosti, které by narušily jejich průběh.

Tajnými volbami byli dne 9. 11. 2021 zvoleni:
za zákonné zástupce Petr Louša
za pedagogický sbor Mgr. Petr Procházka
za zřizovatele Mgr. Marie Pospíšilová
 
V Jihlavě 11. 11. 2021                                                            
za přípravný výbor Mgr. Marcela Došková
čtvrtek 11. 11. 2021


Copyright © 2021 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.