www.krestanka.cz

Výzva a poděkování

Vážení rodiče, milí žáci,
v posledních dnech jsme přijali nové žákyně a žáky z Ukrajiny. Přišli bez ničeho, ale se vztyčenou hlavou. Ukázali jsme jim, že máme srdce, že se nemusí ničeho bát. Nastal ale problém, který řešíme již dlouho, neměli jsme pro ně obědy. SOŠ Sociální u Matky Boží Jihlava nám pomohla a požádala své pedagogy, aby se vzdali svých obědů a po určitou dobu je přenechali ukrajinským dětem. Najdou se i v našich řadách pedagogové nebo spolužáci, kteří budou ochotni se vzdát obědů pro další ukrajinské žáky? Pokud ano, tak se obraťte na školní jídelnu. Oznamte jim, že místo vás nabízíte místo ukrajinskému spolužákovi. Děkuji střední škole, se kterou nás pojí stejný zřizovatel, a to Biskupství brněnské.
Ráda bych vám rovněž oznámila, že paní ředitelka SOŠ Mgr. Šimková podnikla kroky k tomu, aby se do jídelny mohli v nejbližších měsících nahlásit všichni žáci, kteří se dosud na obědy nedostali. Čeká na schválení navýšení kapacity. Tímto patří paní ředitelce i pedagogogům této školy naše poděkování.
S úctou Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy
pátek 18. 3. 2022
Copyright © 2022 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.